ITALIEN. Från Italien kommer nu berättelser om hur naturen gör sitt återintåg efter att människorna i coronapandemins spår lämnat de berömda turistorterna. Delfiner, ankor och vildsvin har siktats i flera städer förutom att vattnet i Venedigs berömda kanaler blivit kristallklart.

Det finns trots allt vissa positiva effekter av coronaviruset. I städer som tömts på människor som gått i karantän, så håller naturen på att göra sitt återtåg. Nu kommer glada rapporter från Italien där turistorterna övergetts och gatorna ligger mer eller mindre öde.

I Venedig har de berömda kanalerna tömts på turistbåtar och gondoler som rör upp avlagringar och vattnet har därmed blivit kristallklart. Förundrade invånare kan både se bottnen och fiskar som simmar omkring, vilket tidigare var en omöjlighet.

Även delfiner har siktats vid den kända staden.

I den vanligtvis livliga turistorten Cagliari på Sardinien, där turistbåtar som river upp sediment från havsbotten slutat trafikera vattnet, har delfiner setts simma omkring i hamnen.

I Rom simmar ankor omkring i fontänerna och vildsvin har setts i flera italienska städer.

Positiva sidoeffekter av coronapandemin – nöjda ankor i Roms fontäner och busiga vildsvin i städerna. Skärmbild: Twitter.

Källor:
Stay Inside Humans! The Dolphins Are Playing In the Venice Canals
Delfiner siktade i Cagliari


  • Publicerad:
    2020-03-21 10:30