INRIKES. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill stoppa presstödet till Nationell Idag. Det motiverar hon med att den nationaldemokratiska tidningen skulle ha ”demokratiskt tveksamt innehåll”. Presstödskommittén gjorde inte samma bedömning och en ledamot anser att kulturministerns förslag strider mot yttrandefriheten.

Lena Adelsohn Liljeroth - en fiende av yttrandefriheten?

Lena Adelsohn Liljeroth – en fiende av yttrandefriheten?

Sveriges kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth (M), vill dra in presstödet för tidningen Nationell Idag. Detta då hon anser att tidningen har ett ”demokratiskt tveksamt innehåll”.

Presstödskommittén är dock av en annan uppfattning än kulturministern och vill fortsätta att betala ut bidrag till tidningen som drivs av Nationaldemokraterna. Per Bill (M) ledamot i kommittén säger följande om saken:

”Har man generella bidrag, vilket vi har, innebär de att de kan gå till partier en bra bit ifrån mittfåran.”

Helene Petersson (S), som också sitter i kommittén, anser att kulturministerns förslag strider mot den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Förra året betalade Presstödsnämnden ut 535 miljoner i presstöd till olika tidningar.

Källa:
Nationell Idag kan få behålla sitt presstöd


  • Publicerad:
    2013-06-03 23:22