PROSIONISM. Efter att Netanyahu fått kritik för att ha vänt sin vän Trump ryggen, hängs nu upp en plakett i den israeliska regeringens kabinett till minnet av USA:s flytt av sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem.

Benjamin Netanyahu och hans nya huvudstadsplakett. Skärmbild: Youtube.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu presenterade på söndagen en plakett till mötesrummet i Israels kabinett som hedrar treårsdagen för flytten av USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem.

På plaketten omnämns USA:s president Donald Trump, som var den som exekverade beslutet att flytta ambassaden och erkänna Jerusalem som Israels huvudstad – ett sätt att markera mot palestiniers och arabers rättigheter.

Netanyahu har fått kritik för att vända sin vän Donald Trump ryggen genom att i förtid gratulera demokraten Joe Biden till ”segern” i presidentvalet i USA nyligen, trots att Trump har givit mer till Israel än någon modern president har gjort, och utan att be om saker i gengäld.

Den globala sionistiska styrningen
Plaketten sägs nu hänga vid sidan av en liknande, tillägnad den ende amerikanska presidenten som hittills fått ta emot denna tvivelaktiga ära, president Harry S. Truman, som året efter Israel självständighetsförklaring den 14 maj 1948 erkände den (judiska) staten Israel.

Truman och USA var land nummer två i den globala sionistiska krigskonstellationen mot Tyskland att juridiskt erkänna Israel som suverän stat – vilket Josef Stalin och Sovjetunionen gjorde bara två timmar efter samma självständighetsförklaring.

I sitt tal i söndags sade Netanyahu att ”dessa två historiska proklamationer kommer aldrig att glömmas bort. De kommer aldrig att glömmas bort av det judiska folket och av den judiska staten. De kommer att omhuldas i generationer.”

— Men herr president, det var bara ett av de många historiska beslut som ni har fattat under ert ordförandeskap, fortsatte Netanyahu:

Ni erkände Israels suveränitet över Golanhöjderna. Ni erkände Israels legitima rättigheter i Judéen och Samarien. Ni föreslog en realistisk fredsplan som erkänner dessa rättigheter och upprätthåller Israels förmåga att försvara sig. Ni smidde det historiska Abrahamavtalet, som inledde en ny fredsperiod som dramatiskt förändrar Mellanösterns ansikte inför våra ögon, och i stället för att blidka dem som skanderar ”Död åt Amerika” och ”Död åt Israel” i Teheran drog ni er tillbaka från det farliga iranska kärnvapenavtalet, lade förlamande sanktioner på Iran och dödade världens farligaste terrorist, Qassem Soleimani.

Få länders ledare kan lika smidigt som Netanyahu säga ”fredsplan” och ”förmåga att försvara sig” i samma mening, och öppet hylla mord företrädare för andra stater.

Israel har tidigare förärat Donald Trump med bland annat ett samlarmynt.

Trump har under sin tid som president lyft Israel till aldrig tidigare uppnådda höjder:

Därför, herr president, när vi markerar i dag tre år sedan er historiska kungörelse, är vi i Israel djupt tacksamma för allt ni har gjort för Jerusalem, för Israel, för att vi bringar fred och för att föra alliansen mellan USA och Israel till aldrig tidigare skådade höjder.

Sedan talade Netanyahu om den stundande judiska varianten av ”julfirande” chanukka som inte är en tradition, utan lanserades i början av 1900-talet för att bräcka de kristnas julfirande.

Under chanukka ska man även minnas hur judarna mördade sina utpekade fiender i Grekland och dåvarande Iran. Med Netanyahus ord:

Den här veckan kommer judar över hela världen att fira chanukka. Vi minns hur de modiga mackabéerna för över 2 000 år sedan konfronterade ett mäktigt imperium som förtryckte vårt folk och försökte utrota vår tro. Mot alla odds vann mackabéerna en mirakulös seger, återupprättade en självständig stat och återinvigde vårt tempel i Jerusalem.

Det var sionisterna He’ev ”Theodor” Herzl och Asher Zvi Ginzberg som lanserade chanukka som judisk ”tradition”.

Som grund för chanukka antog dessa sionistiska judar berättelsen om mördandet av syrisk-grekiska selukiderna för över 2 000 år sedan, som de utförde för att kunna leva sina liv precis som de krävde, utan restriktioner från den icke-judiska värdstaten.

Judiska verksamheter – numera av de flesta historiker maskerad till ”judisk religion” – var förbjuden. I ett försök att kväsa de samhällssubversiva judarna försökte kung Antiochos få dem att istället hedra den grekiska kulturen, utan att lyckas.

Detta berodde på att judarnas lagar förbjöd dem att följa andra folkslags regler. Medan andras förebilder var ”ogudaktiga idoler”, var judarnas egna förebilder gudomliga.

Efter att ha krigat mot och dödat greker och syrianer i tre år, erövrade judarna Jerusalem. Segern firade de med att tända en oljelampa i form av en menora som symboliserar den judiska gudens närvaro som tränger undan icke-judarnas onda inflytande som lurar i det ”andliga mörkret” runt omkring judarna.

Prosemitiska fantasier
Mackabéerna var i den sionistiska fantasin modiga krigare som judarnas klanmedlemmar i den moderna rörelsen kunde efterlikna.

Max Nordau, som var en nära vän till Herzl, och en viktig sionistisk ledare, såg på den moderna tidens motsvarigheter till mackabéerna och Bar Kokhba i dem de som nu skulle representera den nya ”muskelstarka” judendomen, skriver Theodor Herzl-stiftelsen:

I Nordaus vision skulle den nye juden inte vara den sjuklige, ödmjuka, politiskt passiva talmudiskt lärde shtetl eller assimilerade juden som hade befriats i Central- och Västeuropa. Istället skulle sionisten vara fysiskt vältränad och kunna försvara sig själv och sin ära mot någon fiende eller förföljare. Nordau, i en djärv jämförelse, likställde den antika mackabeiska revolten mot hellenisterna med kampen för boerna i Sydafrika mot brittisk imperialism i början av 1900-talet. Nordau omtolkade på detta sätt den antika judiska historien i ljuset av den moderna världens historia.

Det är detta som Netanyahu refererade till i sitt tal i söndags.

— Under chanukka i år kommer vi återigen att tända chanukkaljusen i ett enat Jerusalem precis intill västra muren, sade Netanyahu, och menar förmodligen den enade judenhetens Jerusalem, då staden till den politiska ledningens förtret fortfarande är splittrat och har palestinska, arabiska och afrikanska invånare, som till och med ofta är israeliska medborgare – ännu så länge.

— Tack vare er, herr president, kan vi, mackabéernas ättlingar, fira att alliansen mellan den pånyttfödda judiska staten och det mäktigaste landet på jorden, är starkare än någonsin. Och vi firar det faktum att den amerikanska flaggan flyger högt ovanför den nya amerikanska ambassaden som du, herr president, flyttade till vår ärorika eviga huvudstad Jerusalem.

— För allt detta och mer, tack, president Trump. Gud välsigne Israel och Gud välsigne Amerika.

Förutom den nya plaketten som sägs hänga i ett mötesrum i den israeliska regeringens kabinett har Israel också namngett en stad efter Trump, och hedrat hans beslut att erkänna Israels suveränitet på Golanhöjderna, numera Trump Heights – eller som antisemiter kallar dem: Stolen Hights, Stulna höjderna.

Tidigare har Trump också förärats med ett samlarmynt som knyter Trumps roll och insatser för Israel och ambassadflytten till den persiska kungen Kyros II, som enligt rabbin Mordechai Persoff liksom Trump gjorde ett stort erkännande om att Jerusalem är det heliga folkets huvudstad – och inte tillhör oss ”själlösa”, ”onda” gojer som samtliga anses vara av djävulsk härkomst.


  • Publicerad:
    2020-12-08 14:23