SIONISM. Den amerikanske presidenten har nu stolt presenterat det fjärde arabisk-israeliska avtalet på fyra månader. USA erkänner Marockos anspråk på Västsahara mot att Marocko ”normaliserar sina relationer med Israel”.

Samtidigt som Israel och Marocko på tisdagen ingick ett avtal om återupprättade diplomatiska, ekonomiska, politiska och kulturella relationer, erkände USA – som en del av denna uppgörelse – Marockos anspråk på den sedan länge omtvistade regionen Västsahara.

Detta avtal hade föregåtts av att Förenade Arabemiraten och Bahrain tidigare samma dag blev tredje respektive fjärde nationen som beslutat sig för att ”gå mot en normalisering av relationerna” med Israel.

Trumps prosionistiska CV
Avtalen utökar Donald Trumps CV för Mellanöstern just när Joe Biden anses förbereda sig för att påbörja sin ämbetsperiod i januari med en uttalad ambition att ”fräscha upp” Amerikas politik i regionen.

Trump har stolt deklarerat att Israel och Marocko nu återupptar ”diplomatiska och andra relationer” vilket inkluderar ett återöppnande av sambandscentralerna i Tel Aviv och Rabat, samt av de båda ländernas ambassader.

Dessutom återupprättas ömsesidiga överflygningsrätter för de båda nationernas flygbolag.

Överenskommelsen förklaras ”bygga på en av Trumps viktigaste utrikespolitiska prestationer – att ha uppnått ett större erkännande av Israel i arabvärlden”.

Marocko har lockats med moroten som består i USA:s erkännande av landets anspråk på Västsahara – trots FN:s avvikande hållning i frågan, och trots att Västsaharas status varit föremål för en internationell dispyt i årtionden.

Sedan 1975 har ett krig mellan milisen Polisario, som strider för Västsaharas självständighet, och Marocko pågått.

Den förra spanska kolonin Västsahara, med en uppskattad befolkning på 350 000 till 500 000, tros besitta avsevärda olje- och mineralfyndigheter under havsbotten inom sitt territorialvatten.

Avtalet är vidare ännu en motgång för palestinierna, vilka uttryckt sin avsky inför vad de finner vara Trumps orättfärdiga gynnande av den judiska staten:

Han har åsidosatt den palestinska myndigheten, erkänt Jerusalem som Israels huvudstad, flyttat USA:s ambassad från Tel Aviv, avböjt att bistå palestinierna i deras protester mot illegitima bosättningar för att tvärtom erkänna dessa.

Vita Huset har nu tillkännagivit att Trump och Marockos Kung Mohammed VI har kommit överens om att Marocko ska ”återuppta sina diplomatiska relationer med Israel och att de två länderna ska expandera sitt ekonomiska och kulturella samarbete med målet att öka stabiliteten i regionen”.

Trump skriver på Twitter:

Ännu ett historiskt genombrott idag! Våra kära vänner Israel och kungadömet Marocko har accepterat fullständiga diplomatiska relationer – ett enormt genombrott för freden i Mellanöstern!

Trump vägledd av judar
Överenskommelsen är resultatet av förhandlingar hållna av presidentens rådgivare och svärson juden Jared Kushner och hans internationella chefsförhandlare juden Avi Berkowitz.

Kushner har sagt att dispyten om Västsahara är ”en anakronism som måste adresseras med ett djärvt drag”.

Han har därvid liknat den vid Trumps erkännande av Israels suveränitet över Golanhöjderna, som hör till Syrien, men har ockuperats av Israel.

Enligt Kushner är avtalet ett ”win-win” där Israel dock drar det längsta strået:

Detta förstärker Israels suveränitet, medan det skapar möjligheter för Marocko och Israel att fördjupa sina ekonomiska band och förbättra livet för sina folk.

Judar i Marocko
Marocko, ett land med flera sekler av judisk närvaro och inflytande, har länge ryktats vara redo att etablera formella band till Israel.

Innan Israel bildades 1948, fanns i Marocko en stor judisk befolkning, vars förfäder i stor utsträckning migrerat till Nordafrika från Spanien och Portugal under den spanska inkvisitionen.

Idag härstammar hundratusentals israeliska judar från Marocko. En liten grupp judar, på uppskattningsvis några tusen individer, lever fortfarande i Marocko.

Marocko har i åratal haft informella band med Israel.

De etablerade under 90-talet diplomatiska relationer på låg nivå efter Israels interimsavtal med palestinierna, men dessa band bröts efter det andra palestinska upproret år 2000.

Sedan dess har informella band upprätthållits, och uppskattningsvis 50 000 israeler reser varje år till Marocko, ofta för att spåra sin egen familjehistoria.

45 års kamp för självständighet
Marocko har förklarat den stora öknen utgöra landets ”södra provinser” sedan 1975, då milisen Polisario från baser i södra Algeriet först tog upp striden för områdets självständighet.

Nyligen återupptogs dessa strider, vilket har återfört ämnet till massmediers rubriker.

Polisario anklagar nu i ett uttalande USA för att genom sitt initiativ bryta mot internationell lag:

Det ställningstagande som nu uttryckts av Donald Trump är ett flagrant brott mot Förenta Nationernas stadgar och dess resolutioner samt mot internationell rätt, och det utgör ett betydande hinder för strävandena mot att finna en fredlig lösning på konflikten mellan Västsahara och Kungadömet Marocko.

Från globalistorganisationen FN:s håll hyllas det israelisk-marockanska avtalet. Generalsekreterare Antonio Guterres ”välkomnar” uppgörelsen, medan han underlåter att utveckla sin syn på dess syfte och konsekvenser, som till exempel vad det innebär för Västsaharas befolkning.


  • Publicerad:
    2020-12-11 21:11