SIONISM. Trumpadministrationen vilar inte på hanen i ambitionen att neutralisera potentiella fiender till Israel i landets närområde. Nu har Sudan förts till fållan – med skuldavskrivning som lockbete.

Landet Sudan tillkännagav på onsdagen att man nu officiellt har anslutit sig till de så kallade Abraham Accords (Abrahamfördragen) det vill säga de USA-initierade avtal som redan undertecknats av bland annat Förenade Arabemiraten, Bahrain och Marocko – och som ”normaliserar” dessa länders relationer till Israel.

Det var för två månader sedan som president Donald Trump kungjorde ”den afrikanska nationens intentioner att etablera fullständiga diplomatiska relationer med Israel”.

Sudan blir det fjärde arablandet som Trumpadministrationen under de senaste månaderna förmått ta detta steg.

Avtalen har förklarats utgöra ”ett stort genombrott för Israel” vars existens tidigare var kraftigt ifrågasatt i hela arabvärlden.

Redan 1994 tecknade dock Israel fredsavtal med Jordanien och med Egypten 1979 – två länder som tidigare utkämpat ett antal krig mot den judiska staten.

Sudans tillkännagivande kom i samband med att USA:s judiske finansminister, den förre Goldman Sachs-bankiren och Soros-medarbetaren Steve Mnuchin besökte Sudan på onsdagen.

Skuldreglering morot
USA och Sudan ”kom också överens om att reglera den afrikanska nationens skuld till Världsbanken”, uppger The Associated Press.

Sedan avsättandet 2019 av Sudans ledare under många år, Omar al Bashir, styrs landet idag av ett förenat civil-militärt råd medan landet ”transformeras till en demokrati”.

Abraham Accords har namngivits efter patriarken som figurerar inom både judendomen och islam.


  • Publicerad:
    2021-01-07 18:35