SIONISM Medan USA som biståndsgivare helt förklarligt kan sätta kraft bakom sitt hot mot det västafrikanska landet, så förefaller Israels lockbete i form av deltagande i Israel-vänligt evenemang vara lättare att motstå.

USA:s utrikesminister Antony Blinkens uppmaning till Nigers president Mohamed Bazoum under den förres Afrika-resa i mars var tydlig:

— Ni ska normalisera era relationer till Israel.

De två länderna bröt 2002 på Nigers initiativ de diplomatiska förbindelserna efter israeliska ”militära aktioner” i palestinska områden. Webbtidningen Axios refererar i sin artikel från i onsdags om USA:s nu aktuella ”normaliserings-medling” till uppgifter från amerikanska och israeliska tjänstemän.

Hot från USA, ”inbjudan” från Israel

Tidningen skriver att Blinken enligt tjänstemännen senare informerade Israels utrikesminister Eli Cohen om sin uppmaning till Bazouma, varvid Cohen ska ha föreslagit att Niger bjuds in till nästa Negev Forum – ett årligt evenemang som involverar USA, Israel och arabstater som Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten , och Marocko – och som av vissa beskrivs som ”årsmötet för regionala avdelningen av Israel fan club”.

Även om Blinken är den första amerikanska utrikesministern som besöker Niger sedan landet blev självständigt från Frankrike 1960, så anses nationen ändå vara en viktig amerikansk ”säkerhetspartner” i Sahel – regionen, vilken söder om Saharaöknen likt ett brett band sträcker sig från Afrikas västkust till dess osttkust.

Sedan man 2016 investerade enorma belopp i uppförandet av en massiv drönarbas i Niger, har Washington därefter fortsatt lägga stora summor på landets ”säkerhet”, samt på ”humanitärt bistånd”, vilket enligt det amerikanska Utrikesdepartementets faktablad gjort Niger till ”den största västafrikanska mottagaren av amerikanskt bistånd”.

För att tydliggöra bilden av amerikansk inflytande än mer kan påminnas om att amerikanska trupper opererade i landet till och från under hela USA:s 21-åriga ”krig mot terrorismen” 2001-2022.

Nytt hjälppaket hägrar

Under sitt besök i landet förra månaden utlovade Blinken preliminärt ett hjälppaket på 150 miljoner dollar till Sahel-nationerna Niger, Tchad, Mali, Mauretanien och Burkina Faso, vilket ger ett totalt bistånd från USA till regionen till 233 miljoner dollar för år 2023.

Relationerna mellan Israel och Niger har länge varit knaggliga. Efter att banden brutits 1973, återupprättades de i kölvattnet av 1996 års Osloavtal mellan Israel och den palestinska befrielseorganisationen PLO. Kontakterna avbröts dock alltså igen efter förnyade israeliska angrepp på palestinierna 2002. De två länderna har sedan dess inte haft några formella diplomatiska förbindelser.

Abrahamfördragen

Israel har de senaste åren med benäget bistånd från USA genom de så kallade Abrahamfördragen, undertecknade den 15 september 2020 och beskrivna som ”en serie gemensamma normaliseringsförklaringar” – taktiskt återställt sina diplomatiska förbindelser med en rad stater i området med arabisk eller muslimsk majoritet. Hit hör Bahrain, Förenade Arabemiraten, Sudan och Marocko. Åter andra länder i regionen, som Oman, har deklarerat att man inte har för avsikt att återuppta förbindelserna med Israel förrän landet uppnår fred med palestinierna genom en tvåstatslösning – något som ingenting i den nuvarande våldsutvecklingen i området talar för att det kommer inträffa.