UTRIKES. Israel och FN har nått en överenskommelse om att deportera afrikanska immigranter från Israel till Europa. Avtalet upphäver den tidigare israeliska planen på att deportera afrikanerna tillbaka till Afrika.

Enligt israeliska medier så har Israel tillsammans med FN nått en överenskommelse om att utvisa cirka 16 000 afrikanska immigranter till europeiska länder. Avtalet kommer enligt rapporter implementeras över en femårsperiod.

Det var i februari som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu berättade om hur hans tidigare planer för att deportera afrikanska immigranter skulle börja. Det handlar om ungefär 40 000 illegala immigranter från Afrika som skulle ställas inför alternativet att antingen lämna landet eller frihetsberövas på obestämd tid. Israels högsta domstol har dock tillfälligt stoppat deporteringsplanerna tills en namninsamling som motsäger sig deporteringarna gåtts igenom.

Uppdatering:

Timmar efter att avtalet mellan israel och FN blev tillkännagivet så sa Israels premiärminister Bejamin Netanyahu att han skulle frysa avtalet med UNHCR. Netanyahu menar att han ska träffa inrikesministern och invånarna i södra Tel Aviv, där många av immigranterna bor, innan han omprövar avtalet.

Exakt varför Netanyahu nu vill ompröva saken är oklart, men avtalet innebär också att Israel måste ta sig an en del av de afrikaner som residerar i landet.

Källa:
Israel, UN Reach Deal on Deportation of African Migrants to Europe – Reports
Netanyahu suspends migrant deal with UN for ‘renewed examination’


  • Publicerad:
    2018-04-02 14:10