MÅNGKULTUREN. Polygami får starkare strukturellt och juridiskt stöd i Sverige.

En kvinna som är gift med en man som bor på en annan adress med en annan hustru, får bostadsbidrag som ensamstående.

Nu slår Högsta förvaltningsrätten fast att hon ska beviljas bostadsbidrag – som ensamstående – men att makens inkomst ska räknas in vid beräkningen av bidragets storlek, skriver Dagens juridik.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu tagit ställning till hur reglerna om bostadsbidrag ska tillämpas för makar i ett polygamt äktenskap. Ställningstagandet baseras på det nu aktuella fallet där en man har flera fruar, men inte bor med samtliga sina hustrur.

HFD konstaterar att reglerna om bostadsbidrag utgår från att den som söker antingen är ensamstående eller ”make/sambo”, och att man inte heller kan vara make/sambo med mer än en person.

Kvinnans make kan av myndigheterna ”inte anses” vara hennes make fast de är mångkulturellt polygamt gifta och dessutom har tio barn tillsammans.

Trots att kvinnan bedöms vara ”ensamstående” fördelar även maken pengar som han har erhållit, till den ”ensamstående” kvinnan.


  • Publicerad:
    2020-06-24 09:15