UTRIKES. När situationen nu har normaliserats i Syrien efterlyser kvinnor i landet alla män som migrerat till Europa. Männen behöver återvända för att försvara och bygga upp landet.

Skärmdump från kanalen Face The Truth.

Efter åtta år av konflikter har situationen nu börjat normaliseras i Syrien och det finns ett gigantiskt behov av att återuppbygga landet. Men på grund av att miljontals män i arbetsför ålder har lämnat landet och migrerat till Europa råder idag stor brist på arbetskraft.

I ett reportage från SR på torsdagen framkommer det att demografin i Syrien kraftigt har förändrats under åren av krig. Nu finns det många fler unga kvinnor än vad det finns unga män i landet. Många kvinnor i reportaget vittnar om den dramatiskt förändrade situationen:

— Titta dig omkring, du ser bara kvinnor. Universitetet, på gatan, på kaféer, bara kvinnor säger Safaa och Sheima som precis slutat skoldagen.

— De flesta unga män lämnade Syrien och de som inte lämnade dog.

Kvinnorna som är kvar i landet uttrycker sin besvikelse över att männen har lämnat sitt hemland, kvinnor och barn i oroligheter och kris. En kvinna uppmanar Europas länder att konkret ”sparka ut” syriska flyktingar och se till att de återvänder till sitt hemland för att bygga upp det igen.

— Lösningen är att sparka ut dem och få hit dem till Syrien där de kan börja bygga upp landet igen, säger den syriska kvinnan Lina.

Byggbranschen och andra sektorer som har med återuppbyggnaden av landet att göra har idag stora svårigheter att rekrytera arbetskraft till både hantverks- och ingenjörsyrken.

Den tragiska paradoxen är att samtidigt som demografin har förändrats i Syrien till ett stort kvinnoöverskott där många tvingas att leva som ogifta, så har demografin i Sverige och andra europeiska länder förändrats till ett stort överskott på unga män, vilket orsakar andra problem.

Källa:
Fler kvinnor än män i Syrien


  • Publicerad:
    2018-12-21 20:20