ENERGIKRISEN Under förra året höjdes varningar för att elen skulle kopplas bort för hushåll. Nu sänks risken för bortkoppling av företag och hushåll, enligt Svenska kraftnät.

Under förra året varnade Svenska kraftnät för bortkoppling av el för privatpersoner och företag. Det berodde på att Sverige inte kunde producera tillräckligt med elektricitet som hushåll och företag krävde och att importbehovet ökade samtidigt som det kunde bli brist på el att importera.

Nu går Svenska kraftnät ut och säger att risken för bortkoppling är låg, men inte noll.

Man har i sin prognos, som ligger till grund för riskbedömningen, sett att hushållen har en minskad förbrukning och att man har ett minskat importbehov som sänkts från 149 timmar, i augusti, till 52 timmar.

Prognosen tar också höjd för att arbetet på reaktor 4 i Ringhals kommer ta längre tid samt att den finska nybyggnationen av reaktion Olkulyuto 3 kommer dra ut på tiden.