MEDICIN Läkemedelsverket vädjar nu till läkare att sluta skriva ut diabetesläkemedlet Ozempic för andra syften. Man överväger också att begränsa förskrivningsrätten.

Nordfront har tidigare skrivit om den globala bristen på vissa läkemedel.

Ozempic har de senaste åren fått uppmärksamhet då en effekt av läkemedlet är att man har lättare att gå ner i vikt. Något som utnyttjats av ”viktmottagningar”, som är privata vårdmottagningar som specialiserat sig på viktnedgång.

Skillnaden mellan Ozempic och läkemedel som är specialiserade för viktnedgång är att Ozempic ingår i högkostnadsskyddet och en teori är att det är därför man hellre skriver ut Ozempic.

Redan i november varnade Novo Nordisk, företaget som tillverkar läkemedlet, att man ser en risk för läkemedelsbrist under hela 2024 och att man kan tvingas begränsa den så kallade startdosen för att komma tillrätta med problemet.

Nu går Läkemedelsverket ut i en debattartikel i Läkartidningen och vädjar att man inte ska skriva ut läkemedlet Ozempic i annat fall än till diabetiker.

Man meddelar även att man ser över möjligheten att strypa läkares möjlighet att skriva ut Ozempic till patienter utan diabetes.