NARKOTIKASMUGGLING. Östeuropéer fick långa fängelsestraff efter att ha fört in 270 kg narkotika i Sverige via Öresundsbron. Gatuvärdet för narkotikan beräknades till 62 miljoner kronor.

Delar av beslaget ur polisens förundersökning. Klicka för att förstora.

Den 17 maj 2017 fattade svensk spaningspersonal misstanke mot Maxim Lisin (830488-0019) och Ivan Svystak (700690-7138) som körde en lastbil i Fosie industriområde i Malmö. De inledde spaning och följde lastbilen till Lockarp där de två männen träffade  Marko Jurse Zivkovic (920611-0737) som körde efter lastbilen med en skåpbil. När de misstänkta hade nått Alstad så slog spanarna till. De stoppade lastbilen men skåpbilden lyckades komma undan.

Lite senare var alla tre männen gripna och hela 270 kg narkotika hade beslagtagits. Lisin visade sig vara medborgare i Belgien med tolkbehov på ryska, Svystak var medborgare i Ukraina med tolkbehov på ukrainska/ryska och Jurse Zivkovic var medborgare i Sverige utan tolkbehov.

På sidan 8 i tingsrättsdomen står det om beslaget:

Av beslags-, analys- och viktprotokollen framgår att det var sammanlagt ca 170 kg amfetamin, 86 kg cannabis, 12 kg MDMA och 3 kg kokain. Amfetaminet hade en renhetsgrad om ca 30-40 procent medan kokainets genomsnittliga koncentration var ca 88 procent. Enligt åklagarens beräkning har narkotikan ett ”gatuvärde” som uppgick till ca 62 milj. kr.

I Malmö tingsrätt dömdes Lisin och Svystak för Synnerligen grov narkotikasmuggling till 8 år och 6 månader respektive 6 år och 6 månader fängelse. Båda dömdes även till permanent utvisning från Sverige. Jurse Zivkovic dömdes för Försök till grov narkotikasmuggling till 1 år och 4 månader fängelse.

Lisin och Svystak överklagade sina domar till Hovrätten över Skåne och Blekinge som fastställde tingsrättens dom i allt utom att de sänkte Lisins straff till 8 år fängelse.

Både Lisin och Svystak menade att de inte visste att det var narkotika i lastbilen, men en enig tingsrätten ansåg att båda kände till att de smugglade narkotika. Även hovrätten ansåg att båda kände till att det var narkotika i lastbilen, men en nämndeman var skiljaktig då han ansåg att Svystak borde frias för att det inte säkert gick att visa att han visste om vad han hade i lasten.

Källa:
Skåne HR B2110-18 Aktbil 32


  • Publicerad:
    2018-10-11 16:00