20131103_thomas_lagerstrom

Bakgrund
Jag är invald i föräldrastyrelsen i en liten skola där mina barn går. Jag har engagerat mig i detta för att jag bryr mig om mina barns säkerhet och framtid.  Denna föräldrastyrelse beslutar om högst begränsade saker t.ex. yttre och inre miljö, hur vi skall motverka mobbing på skolan etc.

Mötets ordförande är alltid skolans rektor och förskolechefen är också alltid närvarande vid mötena. Jag är ny i denna styrelse, jag blev i våras nominerad och under hösten kallad till intervju. Jag har hittills bara hunnit medverka på ett enda möte som ledamot (innan besökte jag möten som förälder). Detta enda möte tyckte jag själv var riktigt bra. På mig gjorde det intryck att skolan arbetar mot mobbing och att man jobbar med att uppnå en seriös kvalitetsuppföljning med avvikelserapportering och riskanalyser.

Ludvika kommun ligger ganska långt framme vad gäller ekologisk skolmat och giftfria leksaker även om jag tycker att det finns mer att göra på detta område. Ibland kanske man tycker att föräldramöten och liknande möten känns meningslösa och att frågor som tas upp ändå inte följs upp men det tycker jag inte gäller det möte jag medverkade på. Jag tror att denna föräldrastyrelse gör nytta och kommer att göra nytta och att jag även kan bidra till detta.

Det stora avslöjandet
Den sionistiska underrättelseorganisationen EXPO publicerade i mitten på förra veckan en artikel där de ”avslöjade” att jag engagerar mig i arbetet kring mina barns skola. Det hemska var förstås inte det utan det faktum att jag samtidigt är nationalsocialist. Ungefär som att man då automatiskt har en ”ond plan” med sitt mötesdeltagande. Eftersom ”fulmedia” lägger mycket energi på att smutskasta alla anhängare av våra politiska ideal och helt enkelt hittar på en massa lögner kring vår ideologi och kring vår organisation så har man fått oss stigmatiserade bland delar av den stora allmänheten. Detta gör i sin tur att det säljer lösnummer med rubriker som ”Nazist i skolstyrelse”. Därför spreds nyheten om mitt skolengagemang till Aftonbladet, Expressen, Nyheter24 med flera. Även lite mer lokala alternativ som Dalarnas Tidningar (DT) har skrivit flera artiklar i ämnet. I två av deras artiklar uttalar sig Ludvikas kommunchef Thomas Lagerström. Journalisten på DT försökte även komma i kontakt med mig för att få höra min åsikt men då jag misstänker att de inte skulle citera mig korrekt så väljer jag att kommentera kommunchefen här på Nordfront.se istället.

Kommunchef Thomas Lagerström
I DT:s artikel börjar Ludvikas kommunchef med följande kommentar angående att jag sitter med i skolans föräldrastyrelse:

– Det är jätteviktigt att vi kommer ned till fakta. Är personen med i en grupp som inte accepterar normal, demokratisk anda? Om det är så, då säger vi ifrån. Sådana personer ska vi givetvis inte ha med. Så är det. Men vi måste se om det faktiskt är så.

Typisk modern liberal retorik. Thomas säger här att det är viktigt att jag accepterar ”normal demokratisk anda”. Om inte så får jag alltså inte vara med i styrelsen. Hur definierar Thomas ”normal demokratisk anda”.  Om det är folkstyre som han vurmar för så kan jag lugna Thomas med att vi är för ett betydligt mer utvecklat folkstyre än vad som råder i Sverige idag. Idag får folket till exempel inte rösta om huruvida vi skall ha massinvandring eller inte. Men om Thomas med detta menar att man måste följa en politiskt korrekt norm och rätta in sig i den destruktiva världsordning som idag råder så kan jag säga att jag absolut inte accepterar normal ”demokratisk anda”.  Jag tycker till exempel att krig, svält, slaveri, mord med drönarattacker, lagstiftning mot politiskt oliktänkande är fel, allt utfört i sann demokratisk anda.

Vidare säger Thomas följande till DT:

– Om den här personen skulle tillhöra något sådant här, uttalat och verifierat, då får man inte vara med i styrelsen. Så enkelt är det.

Jag blev alltså av föräldrar nominerad till att få medverka i den lokala skolstyrelsen, efter ett utskick av nomineringsförslagsblanketter, och fick efter en intervju en plats. Ska kommunchefen alltså åsidosätta hela den processen bara för att han inte gillar just mig. Vad hände med yttrandefriheten? Av Thomas Lagerströms uttalande att döma är han en hycklande pajas som försöker gynna sin karriär genom att uttala sig politiskt korrekt.

Slutligen
Jag är ganska övertygad om att jag kommer att bli utslängd ur den lokala styrelsen, hycklardemokraterna har inga problem med att ändra regelverket efter vad som passar dem. Jag tror inte ens att någon kommer att kontakta mig i ärendet för att jag eventuellt skulle få ge min syn på saken. Det som man då kan fråga sig är: var drar de gränsen? Är jag i framtiden välkommen på föräldramöten? Där skulle jag ju kunna sprida mina åsikter. Kan mina barn gå kvar i skolan eller riskerar även de att bli trakasserade av Thomas Lagerström i sann demokratisk anda? Jag är uppriktigt orolig. Om ni inte vill ha oss ”politiskt obekväma” på era skolor så får ni låta oss sköta det själva och ge oss motsvarande skolpeng för att organisera skola hemma. Jag vill även i denna artikel tacka för alla värmande kommentarer som har kommit in till Nordfront. Jag påverkas inte nämnvärt av sådana här trakasserier, för mig är det bara en påminnelse om att vi inte kämpar mot det här ruttna systemet i onödan. Ju fler vi blir, och det blir vi, desto mindre säkra kommer personer som Thomas Lagerström känna sig på sina poster.


  • Publicerad:
    2013-11-03 22:25