Under söndagen publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet, som behandlade frågan om svenskt medborgarskap. Debattartikeln, som skrivits under av Liberala ungdomsförbundets migrations- och integrationspolitiska arbetsgrupp, förespråkar att medborgarskapet ska baseras på territorialprincipen istället för, som idag, på härstamningsprincipen.

luf2

Vad detta innebär är att man vill förändra hur nyfödda barn i Sverige tilldelas medborgarskap. I dagsläget ärver barnet medborgarskapet från sina föräldrar, men om liberalerna i LUF lyckas driva igenom sin politik kommer alla barn som föds i Sverige automatiskt tilldelas ett svenskt medborgarskap, oavsett om barnets föräldrar är svenska medborgare eller inte.

Att alla barn som föds i Sverige inte automatiskt får svenskt medborgarskap är enligt LUF ”oförståeligt och oförsvarbart”, och man menar att den nuvarande svenska migrationspolitiken gör ”att barn straffas och blir lidande”.

LUF:s migrations- och integrationspolitiska arbetsgrupp består av Tove Henriksson, ordförande LUF Uppsala län, Oskar Arleskog, ordförande LUF Nordvästra Skåne och Daniel Hesslow, styrelseledamot LUF Västmanland.

En möjlig effekt ifall Henriksson, Arleskog och Hesslow får sin vilja igenom är att det i praktiken kan komma att bli omöjligt att utvisa en asylsökande, oavsett om denne innehar ”giltiga flyktingskäl” eller ej, så fort denne har fött ett barn inom Sveriges gränser.

Det liberala ungdomsförbundet är inte de enda som på senare tid presenterat extremt invandringsliberala åsikter. För mindre än en vecka sedan sade Grön Ungdoms språkrörskandidat Magda Rasmusson att ett svenskt medborgarskap inte bör vara ett krav för att få rösta i Sverige. Istället bör vem som helst som bor i Sverige ha rätt att påverka politiken.

Källa:
Alla som föds i Sverige bör få bli medborgare


  • Publicerad:
    2013-02-10 23:44