INRIKES. Barn som föds i Sverige ska automatiskt bli svenska medborgare och invandrare som talar bra svenska ska få medborgarskap snabbare. Detta föreslår Medborgarskapsutredningen som lämnades in till regeringen idag.

Utredaren Gunnar Strömmer föreslår i en ny utredning som lämnades in till regeringen idag att barn födda av utländska föräldrar automatiskt ska bli svenska medborgare, om en av föräldrarna är bokförda i Sverige sedan minst fem år tillbaka och har uppehållstillstånd.

”Om man utgår ifrån samhörighet är det önskvärt att alla barn som föds i Sverige, och som kan förväntas växa upp i landet, också blir medborgare här”, skriver Strömmer.

Även de invandrare som lärt sig språket snabbare, till exempel sådana som klarat högsta kursen i svenska för invandrare (SFI), ska kunna minska väntetiden för att få medborgarskap med ett år.

Det finns också ett förslag att förbättra välkomstceremonierna för nya medborgare. Idag är det ungefär hälften av landets kommuner som välkomnar de nya medborgarna, oftast på nationaldagen, men nu vill utredarna att alla kommuner ska hålla en sådan ceremoni varje år.

Utredningen förslår också att länsstyrelserna ska följa upp hur dessa ceremonier utförs. Länsstyrelserna ska tillsammans med migrationsverket även utforma ett ”gemensamt högtidligt bevis” för de nya medborgarna.

Källa:
Fler ska födas till svenskar


  • Publicerad:
    2013-04-29 22:05