LIBERALISM. Tre profilerade medlemmar i Liberalernas ungdomsförbund presenterar nu sina globalistiska och kulturmarxistiska krav på moderpartiet – för att inte överge sitt stöd för dem i nästa valrörelse.

Om inte moderpartiet Liberalerna fortsätter ta strid för obegränsad massinvandring, HBTQP, överstatlighet och tidiga aborter, kommer de inte längre ha sitt ungdomsförbund LUF:s stöd inför nästa val.

LUF:s förbundsordförande Romina Pourmokthari specificerar tillsammans med LUF-kollegorna Linnéa Bjärum och Erik Berg i tidningen Expressen vad som krävs för ungdomsförbundet inte ska dra in sitt stöd för moderpartiet.

Kraven som man ställer sammanfattas under rubriken ”Röda linjer mot Sverigedemokraterna”.

Man skriver:

Den tydligaste röda linjen som finns – och den linjen som LUF alltid har förespråkat – är en linje mot Sverigedemokraterna i sig. Deras syn på samhället och på människor är oändligt mycket farligare än de utmaningar Sverige står inför i dag.

De allra viktigaste stridsfrågorna för Liberalerna, vilka uppges kännetecknas av ”ideologisk underutveckling” är enligt artikelförfattarna ”kvinnors rätt till sina egna kroppar, asylrätten eller den fria kulturen”.

Det enda externa hotet mot en linje som bygger på dessa frågor förklaras utgöras av Sverigedemokraterna.

Man betonar att en borgerlig regering måste genomdriva en ”liberal politik” och menar för att detta ska kunna ske, måste fyra krav ställas på Liberalerna:

1. De måste verka för fortsatt fri massinvandring och frikostig asylrätt.

Flyktingfientlig politik får inte gå så långt som att tumma på asylrätten. Låter Liberalerna med sina mandat inskränka denna rätt vore det närmast marknadsföringsbrott att kalla sig Liberalerna – en röd linje måste dras vid asylrätten”, skriver man.

2. De måste verka för obetingat försvar av integriteten hos befintliga institutioner såsom universitet, domstolar, medier samt kulturella sådana.

För att kompensera för Sverigedemokraternas destruktiva inflytande måste Liberalerna ”försvara dessa institutioners friheter till varje pris”.

3. De måste verka till försvar av ”alla gruppers rättigheter”.

De nationella minoritetsspråken, aborträtten, religionsfriheten och den anti-diskrimineringspolitik mot HBTQ+-personer som Liberalerna varit garanten för i Sveriges riksdag måste försvaras till varje pris.” skriver man.

4. De måste verka för att Sveriges bistånd till utvecklingsländer inte minskar, för utökad svensk medverkan i det europeiska samarbetet inom EU, samt för Sveriges fortsatta medverkan i fredsbevarande insatser i FN:s regi.

Artikeln slutar med en beskrivning av konsekvenserna vid ett uteblivet uppfyllande av kraven:

Sker inte detta kan inte Liberala ungdomsförbundet med gott samvete kampanja för Liberal valvinst. Eftersom vi håller oss till vårt samvete uteblir vårt stöd när den oändligt branta uppförsbacken förr eller senare ska klättras. Det är bara att välja: gå till val med röda linjer, eller gå till val utan LUF.


  • Publicerad:
    2021-07-02 22:25