EU. På tisdagen genomförde EU-ledare och högre tjänstemän en videokonferens där säkerheten i EU med anledning av ”terrorhotet” diskuterades. Merkel efterlyser strängare kontroll av Schengenområdet där både in- och utresande ska kontrolleras och Macron vill att ”extremistiskt innehåll” ska kunna tas bort från internet inom en timme.

Macron var en av deltagarna i videokonferensen där EU-ledarna gav förslag till lösningar på det kaos som deras politik skapat i Europa. Foto: Twitter.

Vid en videokonferens mellan EU:s ledare i tisdags efterlystes en starkare kontroll över Schengenområdets gränser. Deltagare var bland andra den franske presidenten Emmanuel Macron, den tyska förbundskanslern Angela Merkel, Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz och Nederländernas premiärminister Mark Rutte samt topptjänstemän i Bryssel.

Efter de senaste terrorattackerna, där angriparna i Nice och Wien fritt kunnat röra sig mellan Schengenländerna, finns en press från oroliga invånare om att säkerheten ska stärkas.

Vill omgående åtgärda den fria rörligheten i Schengenområdet och införa internetcensur

Macron och Merkel vill för att ”avvärja terrorhotet” och lugna väljarna, att den okontrollerade rörligheten mellan Schengenländerna omgående åtgärdas, rapporterar Reuters.

— Terrorhotet vilar tungt över hela Europa. Vi måste agera, sa Macron.

— Att tillåta fri rörlighet under säkra omständigheter är att förbättra Schengen, tillade han.

Macron efterlyser även nya regler så att ”extremistiskt innehåll” ska kunna tas bort från internet inom en timme – något som han menade absolut måste införas under de kommande veckorna.

Merkel vill kontrollera de som reser ut ur Schengen

Merkel instämde med Macron och krävde strängare gränskontroller längs Schengenområdets yttre gräns som omfattar de 22 EU-medlemsländerna samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein och vill att inte bara de som reser in i området utan även de som lämnar det ska kontrolleras.

— Det är ytterst nödvändigt att veta vem som kommer och vem som lämnar Schengenområdet, sa hon.

Gemensamma åtgärder diskuteras

De senaste åren har EU upplevt en kaotisk invasion från Mellanöstern och Afrika vilket tillsammans med den pågående coronainfluensan lett till att vissa gränskontroller återuppstått.

Utöver en samordnad plan för att hantera hotet från utländska extremister och att stoppa oönskad finansiering till dessa från utlandet vill man kunna ställa strängare krav på internetplattformar, inrätta ett särskilt europeiskt institut för att utbilda muslimska imamer och på ett effektivt sätt kunna deportera personer som saknar asylskäl i Europa, såväl som brottslingar och misstänkta extremister.

På fredagen kommer EU:s justitie- och inrikesministrar att träffas för att diskutera gemensamma åtgärder för att höja säkerheten.

Man vill bland annat förenkla utbyte av säkerhetsinformation mellan länderna och stärka Frontex, den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som skyddar EU:s yttre gräns.

Kan bli svårt nå samförstånd – Ylva Johansson vill ha generös ”flykting”- och arbetskraftsinvandring till EU

Det kan dock bli svårt för de 27 nationella EU-ledarna att nå samförstånd och genomföra de föreslagna åtgärderna. EU föreslog i somras en ännu mer välkomnande immigrationspolitik för ”flyktingar” och arbetskraftsinvandrare till ”den åldrande kontinenten”.

EU-kommissionären Ylva Johansson efterlyste då legala vägar för ”flyktingar” in i Europa och ett gemensamt system för asylrätt och migration där ”flyktingar” solidariskt fördelas mellan EU-länderna.

Johansson kommenterade i tisdags de senaste terrorattentaten och menade att det är viktigt att hålla isär de båda diskussionerna.

— Det är viktigt att vi inte är rädda för invandringen – och speciellt inte för invandrare, sa Johansson i sitt tal.

— Vi måste hantera migrationen, men migration i sig är inte ett säkerhetshot. Det kan finnas individer som är farliga – bland invandrare men också bland människor som redan bor här, menade hon.

— Migration som sådan är inte farlig, sammanfattade Johansson.


  • Publicerad:
    2020-11-12 11:30