SAMTIDSHISTORIA Malcolm X bryter med Nations of Islam efter att en skandal upptäcktes. Han reser sedan till Mekka för att studera islam närmare.

Eftersom Malcolm X var talesperson så fick han mest medieutrymme och därmed blev han också personen som de flesta associerade Nations of Islam med. Detta ledde i sin tur till irritation bland besökarna i Detroits moské som Elijah Muhammad predikade i. Malcolm X själv utgick från New York. Malcolm X hävdade i boken att han alltid varit noga med att lyfta fram Elijah Muhammad som organisationens ledare och så berättar han att han ständigt försökte få journalisterna att intervjua Elijah istället för honom, med blandat resultat. Moralen (alkoholförbud och otrohetsförbud bl.a.) var viktig i organisationen och bröt man mot den så kunde personen få förbud att träffa ens sin egen familj om de var medlemmar i organisationen. Malcolm hade själv upprätthållit reglerna genom att befästa ett kontaktförbud som upprättats mot en av hans familjemedlemmar. En dag fick Malcolm veta att Elijah Muhammad själv hade brutit mot de moraliska lagarna. Han hade gjort flera av hans sekreterare på smällen. Hur skulle han hantera situationen? Enligt Malcolm själv valde han en strategi där Elijah skulle bekräfta de pågående ryktena. Han och andra ledare skulle förklara för församlingarna att Muhammad var mänsklig och att även han kunde synda men att förlåtelse också var viktigt. Elijah valde i sin tur att hantera konflikten genom att slänga ut Malcolm från organisationen under förevändningen av ett radikalt uttalande (ett av många sådana). Brytningen mellan dem under 1964 blev till slut väldigt smutsig och Malcolm valde att starta upp en konkurrerande organisation med andra utbrytare. Muhammads ena son tog ställning för Malcolm i konflikten.

Resan till Mekka

Nu med mer tid kunde Malcolm X eller Malik El-Shabazz som han också kallade sig, resa till Mekka för den obligatoriska en gång under livet färden till den svarta stenen Kaba. Att han tog namnet El-Shabazz vittnar enligt mig om att han tog Nations of Islams skapelsemyt seriöst.

Eftersom han knappt tagit ut någon lön och huset som ägdes av Nations of Islam togs tillbaka av organisationen behövde han pengar för resan. Hans syster Ella blev hans sponsor. Tidigare hade hon bevittnat flera predikningar när han var med i Nations of Islam, men aldrig anslutit sig – tills en dag då hon stod upp och förkunnade att hon nu önskade organisera sig, till Malcolms stora lycka.

För resan hade Malcolm fått ett personligt rekommendationsbrev från en hög muslimsk professor och en inbjudan av prins Faisal. Hans besök ansågs vara ett statsbesök och bilder från när han och Muhammed Ali besökte FN:s högkvarter trycktes i tidningar i Mellanöstern. Den sistnämnda var oerhört populär i Mellanöstern.

Malcolm ansåg att araberna kunde tas som vita och eftersom de behandlade honom med en oerhörd gästfrihet och fritt från fördomar så ändrades Malcolms attityd till ”vita” i sin helhet. Det är den här typen av åskådning som gör att jag inte ser honom som en person som såg människor efter ras utan endast hudfärg. Han hade under sin tid i Nations of Islam stött på vissa vita som ville hjälpa eller gav honom uppmuntrande tillrop, han hade alltid tackat nej till hjälpen med anledning av att de svarta måste klara sig själva. Nu kunde han mer tänka sig att samarbeta med de vita som han ansåg var bra, något som var otänkbart i Nations of Islam.

They asked me what about the Hajj had impressed me the most. One of the several who spoke English asked; they translated my answers to others. My answer to that question was not the one they expected, but it drove home my point. I said, "The brotherhood!" The people of all races, colors, from all over the world coming together as one! It has proved to me the power of the One God.

De höga ledarna i Mellanöstern och Afrika var inte de enda som ville träffa honom utan även representanter från Kina och andra marxistiska länder. Inte en gång ifrågasätter Malcolm X i biografin att han nu får specialbehandling såsom en politisk aktör i världens mäktigaste nation, utan allting som erbjuds honom anses som en ren icke-rasistisk givmildhet. Malcolm passar även på att resa runt i flera afrikanska länder för att presentera och lyssna på pan-afrikanska idéer. Där förföljs han av CIA-agenter som är kritiska till hans arbete. Han tar upp kontakten med dem och de visar sig vara av judisk börd.

Brytningen med Nations of Islam ledde honom också till en kurs där han nu deklarerade att han var villig att skapa allianser med de andra negerledarna som kämpade för liberala rättigheter för alla i USA. En grupp som han tidigare kritiserat.

Malcolm X enda möte med Martin Luther King Jr.

Om han gjorde detta av politiska överlevnads-skäl vet jag inte. Han hade enligt honom själv ingen större ekonomisk grund att stå på. Malcolm X hade tränat Nations of Islams medlemmar för kamp och detta slog nu tillbaka mot honom själv då dessa började använda sig av terror för att ta bort den nya konkurrenten. Dödshot genom telefon och egen press, mordbränder och trakasserier utsattes nu familjen för.

Malcolm X dödas

Den 21 februari år 1965 skall han tala inför 400 åhörare i en stor sal. Turbulens hade skapats innan genom att någon (förmodligen en av gärningsmännen) skrikigt ut: ”Nigger! Get your hand outta my pocket!” Malcolm X och hans följe försökte lugna ned situationen men samtidigt sprang tre man fram med pistoler och avsågat hagelgevär. Han hade totalt 21 skottskador på kroppen och hans liv kunde inte räddas.

Malcolm X bärs ut på en bår strax efter attentatet

Den ena gärningsmannen (Talmadge X Hayer) fick en omgång stryk av åhörarna innan polisen fick tag på honom. Det är ännu idag inte klarlagt vilka de två andra gärningsmännen var. Två blev gripna och dömda men blev släppta efter cirka 20 år i fängelse och deras domar fastställdes som felaktiga år 2021. Hayer själv säger att dessa två männen inte var delaktiga i attentatet.

År 1992 släpptes den över tre timmar långa spelfilmen Malcolm X. Filmen regisserades av Spike Lee som ständigt varit en husneger för liberalerna. Filmen om hans liv är alltså tillrättalagd för ett liberalt budskap och därmed har man valt att inte lyfta fram delar av hans liv för att hjärntvätta massan i liberalt mönster.

Filmen framställde honom i mycket ljusare dagar med tanke på hans förbrytarverksamhet, i filmen framkom det inte ens att han varit en hallick, att det var rika vita män på Manhattan som önskade bli piskade av svarta kvinnor. Sophia var inte otrogen som hon var i boken, enda kritiken som Malcolm X för fram mot judar är en förbipasserande kommentar att de utnyttjar de svarta, kritiken mot dem är betydligt fränare i självbiografin. Dessutom så framställs han som jagad av vita från CIA; vita framställs i princip på det mest negativa sätt som är möjligt.

Nation of Islams idéer förs inte fram på ett tydligt sätt och det förs inte fram att mäktiga människor ville träffa honom för att påverka amerikansk politik, samt att de separatistiska idéerna blir nedtryckta till förmån för de mer rasintegrerande liberala idéerna. Filmen avslutas med att svart makt-terroristen Nelson Mandela talar ett anpassat budskap, där det framförs att det är acceptabelt att svarta använder vilka metoder som helst för att uppnå deras politiska mål.