Söndagen den första mars höll Näste 8 ett månadsmöte som inleddes med kampsportsträning i lokal i nära anslutning till möteslokalen.

Mötet gästades av Pär Sjögren, nästeschef i Näste 5. Sjögren höll ett upplysande och uppskattat föredrag om anställningstrygghet, anställningsavtal, kollektivavtal, arbetsrätt och fackligt arbete.

Det följande medlemsmötet inleddes med att två nya medlemmar tilldelades sina medlemsbevis och välkomnades till nästet och organisationen.

Redovisningen för föregående månad visade på 16 aktiviteter på tre veckor där en var offentlig aktivitet med torgmöten tillsammans med Näste 1 i Stockholm samt en spektakulär aktivitet utanför Stadsmuseet i Norrköping med anledning av bombningarna i Dresden som särskilt utmärkte sig.

I övrigt har flertalet basaktiviteter såsom träning, studiecirklar, propagandatillverkning samt flygbladsutdelning och klistermärkesuppsättning genomförts. Man har även besökt en föreläsning som ”Clowner mot nazism” höll på Stadsmuseet i Norrköping.

Planeringen för kommande månad utlovar många intressanta aktiviteter och utmaningar som den hugade kommer kunna följa i kommande kamprapporter.

Mötet avrundades med en vällagad och uppskattad måltid serverad av arrangörsgruppen. Den ursvenska rätten kåldolmar stod idag på menyn.


  • Publicerad:
    2020-03-03 08:00