Svenska motståndsrörelsens manifestation under parollen ”Stop the Boer Genocide” genomfördes idag utan större störningar i Stockholm. Här följer ett kortare reportage med bilder.

Ett hundratal personer slöt upp till samlingen på Sankt Eriksplan i Stockholm vid 12-tiden. Förutom organisationens egna aktivister och stödmedlemmar fanns nationella från de olika ”Fria-grupperna”, utsända från Info-14 samt nationell.nu med flera.

De församlade ställde upp sig längs gatorna med fanor, banderoll, sköldar och skyltar. Fanorna var dels organisationens egna och dels två stycken Vierkleurfanor (den gamla Transvaalrepublikens flagga som idag är en frihetssymbol för boerna i Sydafrika). På banderollen stod ”Stop the Boer Genocide!” och skyltarna hade ett porträtt på AWB:s mördade ledare, Eugène Terre’Blanche, vars minne vi även hedrade idag. I väntan på avmarsch delades flygblad ut med information om situationen i Sydafrika.

Efter cirka en halvtimme påbörjades marschen mot sydafrikanska ambassaden. Halvvägs till destinationen hade pöbelvänstern samlats för att visa sitt stöd för folkmordet mot vita och sitt hat mot den nationella saken. Bilder säger mer än tusen ord varför vi inte närmare behöver beskriva den samlingen. Kort sagt kan vi bara konstatera att de fullkomligt misslyckades med att stoppa vår manifestation. Vid ett par tillfällen bröts även marschen då deltagare tröttnade på pöbelns agerande och man utdelade ett par välförtjänta smockor till dem som gjort sig förtjänt av det.

Ursprungstanken; att vi inte skulle svara på motståndarnas verbala angrepp föll – men annat var inte att vänta. Det är onaturligt för bärsärkar att tysta ta emot nidingsord.

Efter några mindre skärmytslingar kom tåget fram till ambassaden där deltagarna ställde upp. Motståndsrörelsens Kristian Nordvall höll ett känsloladdat tal om vikten av manifestationen, verkligheten i Sydafrika och att vi måste fortsätta rikta fokus mot det pågående folkmordet som politiker och media inte låtsas om.

Efter talet klev några deltagare fram och passade på att bränna den sydafrikanska nationsflaggan. Denna kraftfulla symboliska handling ackompanjerades av talkören ”ANC – mördare!”

Manifestationen blev sedan stående vid ambassadområdet en stund då man återigen ställde upp med banderoll, fanor, sköldar och skyltar. Ett fåtal flygblad delades även ut. Bland annat fick ambassaden mottaga ett tillsammans med resterna av den uppbrända trasan till flagga. En förbannad Magnus Söderman från Riksledningen tog även tillfället i akt att slita sönder en sydafrikansk flagga. En fingervisning om vad vi tycker om deras närvaro i Sverige!

Innan manifestationen skulle avslutas meddelade polisen att en av deltagarna var misstänkt för misshandel i samband med de tidigare oroligheterna. Polisen ville gripa mannen på plats. Detta motsatte sig dock Motståndsrörelsens ansvarige på plats, Emil Hagberg, som förklarade att man skulle försvåra detta och att man inte nämnvärt brydde sig om konsekvenserna. Man hade inte för avsikt att vind för våg lämna ut en deltagare.

Information om detta gick ut i megafonen; att Motståndsrörelsens aktivister skulle stå fasta, samtidigt erbjöds dem som inte tillhörde organisationen att lämna platsen. ALLA stannade kvar! Stämningen på platsen var då lättsam och deltagarna diskuterade taktik friskt sinsemellan.

Vid detta skede hade förhandlingarna med polismakten strandat och en klassisk ”standoff” uppstod då deltagarna slöt sig nära varandra.

Efter en tid kom dock förhandlingarna igång igen och en lösning nåddes. Polisen kom överens med demonstrationsledningen att endast identifiera den misstänkte och hålla ett kort förhör på platsen. Man lovade att inte gripa mannen vilket man även höll. Fem minuter senare var det hela löst.

Tillsammans gick så deltagarna till Rådhusets tunnelbanestation där manifestationen upplöstes.

Svenska motståndsrörelsens 1:a näste vill här tacka alla som slöt upp till manifestationen och på ett handfast sätt protesterade mot folkmordet som pågår i Sydafrika.

Väl mött nästa gång!


  • Publicerad:
    2010-04-17 00:00