KOLLAGE. Rapport med bild- och filmmaterial från en paneuropeisk hyllning till general Hristo Lukov.


Den 13 februari 1943 mördade kommunistiska terrorister den bulgariska krigsministern Hristo Lukov, utanför dennes hem i huvudstaden Sofia. Lukovs tioåriga dotter blev vittne till mordet.

När marionettregimen folkrepubliken Bulgarien upprättades 1944 av Röda armén förtalades generalen och krigsveteranen.

Den statliga censuren gjorde att mordet föll i glömska och likaså minnet av generalens bedrifter. Historiska dokument och artiklar som skrivits av Lukov raderades ut systematiskt.

Först efter att kommunismen kollapsade upptäcktes han igen. För att hedra generalen har man i den bulgariska huvudstaden Sofia hållit en årligt återkommande minnesmarsch.

År 2019 är fjärde tillfället då Nordiska motståndsrörelsen deltagit med en delegation. Närvaron har varit uppskattad och Pär Sjögren har vid varje tillfälle hållit tal till de bulgariska vännerna och andra europeiska kamrater.

EU och antibulgariska lobbyorganisationer har agerat för att förbjuda minnesmarschen. Arrangörerna har ändå stått på sig och överklagat förbuden.

Detta år var demonstrationsrätten i en gråzon vilket gjorde att polisen och arrangörerna kompromissade med en alternativ marschväg. Därför kunde minnesmarschen genomföras utan större inskränkningar – trots att marschen förbjudits.

Plamen Dimitrov, organisatör av Lukovmarschen.

Många europeiska nationaliteter deltog och deltagarantalet blev stort. Flera journalister rapporterade från dagen och lät deltagarna uttala sig inför tevekamerorna – en situation som klart skiljer dig från medieklimatet i Norden.

Pär Sjögren intervjuas innan Lukovmarschen

Marschen hade även föregåtts av en överraskningsdemonstration, en så kallad ”flashmob” med rökgranater genom de centrala delarna i Sofia. Följande bilder är både från denna flashmob och ifrån marschen.

Flashmob i Sofia 2019

Platsen där Hristo Lukov mördades.


  • Publicerad:
    2019-02-18 00:00