BULGARIEN. Allians fästning Europa, ”Alliance Fortress Europe”, presenterade sitt manifest vid ett öppet möte i huvudstaden Sofia.

Organisationen Bulgarisk nationell samling, BNS, är sedan tidigare uppmärksammad på Nordfront. Bland annat har BNS beskrivits i samband med den årligt återkommande marschen för general Hristo Lukov.

General Hristo Lukov

General Lukov var en hyllad krigshjälte från första världskriget, sedermera krigsminister samt ledare för den bulgariska patriotiska rörelsen som kan liknas vid de samtida tyska nationalsocialisterna. Den 13 februari 1943 mördade kommunistiska terrorister Hristo Lukov, utanför dennes hem i huvudstaden Sofia.

Minnesmarsch för general Hristo Lukov 2019.

Under perioden som Bulgarien var en kommunistisk folkrepublik avlägsnades skrifter och artiklar författade av Hristo Lukov. Kommunisternas indoktrineringsapparat nyttjade en kombination av förtal och censur för att förstöra anseendet av general Lukov.

När kommunismen kollapsat i Bulgarien återväcktes minnet av Hristo Lukov. Mindre minnesceremonier för Hristo Lukov växte successivt till att mynna ut i en marsch med över tusen deltagare som återkommer varje år i anslutning till datumet för Lukovs dödsdag. Likasinnade nationella från andra länder har deltagit på marschen och hållit tal, däribland Pär Sjögren från Nordiska motståndsrörelsen. Ett naturligt internationellt samarbete har vuxit fram med BNS, som är en av organisatörerna till Lukovmarschen.

Pär Sjögren på Lukovmarschen 2019.

Samarbetet som redan existerar mellan BNS och andra organisationer i Europa kan lyftas till en ny nivå. Genom en paraplyorganisation med ett gemensamt manifest och principer kring samarbete blir relationerna formellt fastslagna. Effektiviteten i exempelvis koordinerade kampanjer kan ge bättre resultat genom strukturen i paraplyorganisationen.

En europeisk paraplyorganisation, på initiativ av BNS, blev under helgen, söndagen den 21 april, formellt lanserat. Namnet är Allians fästning Europa, förkortat AFE.

Även om Nordiska motståndsrörelsen av olika orsaker tagit beslutet att inte formellt vara en del av alliansen deltog ändå undertecknad som observatör vid de interna diskussionerna och den offentliga lanseringen på söndagen den 21 april. Den första läsningen av manifestets utkast var positiv. En genomgående röd tråd är att det överhängande hotet från globala institutioner och internationella makthavare kräver principer kring vilka europeiska nationalister ska kunna samarbeta på ett trovärdigt sätt.

Delegater till AFE, Allians fästning Europa.

Chauvinistiska ambitioner ska exempelvis inte tolereras inom AFE. Gammal historisk nationalism får stå tillbaka. Diplomati är medlet på vilket konflikter mellan länder ska hanteras:

”The time of chauvinism and wars between brothers on our continent must end forever. Any problems and issues between our nations must be resolved peacefully through diplomatic means.”

Ramverket öppnar för att organisationer från alla europeiska länder ska kunna ingå i AFE. Likaså finns det inga formella hinder för att flera organisationer från samma land ska kunna ansluta sig till AFE.

Vad gäller ideologiska synpunkter kan nämnas att det råder konsensus att AFE avser motverka tendenser inom Europa som leder till oönskade fenomen hos likasinnade. Exempelvis kan det gälla idéer om att möta hotet från islamismen genom att gå i allians med Israeltillvända grupper. Både analysen av situationen och praktiken är fel.

Plamen Dimitrov leder utländska gäster genom huvudstaden Sofia.

Den judiska organisationen i Bulgarien, Shalom, har utövat politiska påtryckningar i anslutning till kongressen. Den judiska organisationen brukar även sedvanligt utöva påtryckningar i samband med Lukovmarschen. Ryktet om kongressen nådde även Judiska världskongressen, World Jewish Congress (WJC). Robert Singer som är verkställande direktör för WJC protesterade hos Bulgariens inrikesminister Mladen Marinov med anledning att BNS organiserade kongressen för AFE:

”Bulgarien får inte betraktas som en legitim mötesplats för sådana som avser att torgföra den typen av hatisk och destruktiv politik [som BNS enligt Robert Singer representerar].”

BNS hade inför kongressen den 21 april råkat ut för Internetcensur och hot mot lokaluthyrare. Med lite kvick improvisation kunde man dock få till en lokal. Journalister inbjöds till mötet och inom några timmar sändes ett teveinslag om kongressen.

Måndagen den 22 april inbjöds Zvezdomir Andronov, ledare för BNS, till ett direktsänt teveprogram för att diskutera kongressen och sin politik. Även om det bör noteras att programvärden var selektivt provokativ, så fick Zvezdomir Andronov tillfälle att förklara sig. Andra intervjuer har skett efter kongressen. Även internationellt präglade intervjuer med bland annat tidningen The Economist.

I samma program deltog senare en jude, Salomon Bali, som fördömde kongressen. Han fick större utrymme att framföra sina synpunkter och bemöttes till skillnad mot Zvezdomir Andronov med respekt och värdighet. Solomon Bali som man kunde se i teverutan är med i den bulgariska grenen av B’nai B’rith, närmare bestämt i frimurarlogen Carmel. B’nai B’rith är en världsomspännande judisk frimurarorganisation. Vad berör den tidigare nämnda judiska gruppen Shalom i Bulgarien, så är Salomon Bali även invecklad i densamma.

En annan grupp som bedriver lobbyverksamhet mot nationalister i Bulgarien är Helsingforskommittén, vilken tjänar som lobbyorganisation åt filantropen George Soros. Även representanter ur denna grupp har uttalat sig i samband med BNS kongress. Syftet är att förmå det politiska etablissemanget i Bulgarien att strama åt lagar inom området yttrandefrihet och praktiskt försvåra mötes- och demonstrationsrätten.

Relationen mellan judar och icke-judar i Bulgarien kan anses problematiskt. Den 16 April 1925 skedde ett sprängattentat på kyrkan Sveta Nedelja i Sofia, Bulgariens huvudstad. Det ledde till att 213 personer dog och femhundra skadades. Kommunisterna som utsatte Bulgarien för detta terrorattentat var delvis judar. Bland de omkomna fanns även vissa som själva var judar.

Minnestavla för omkomna 1925 vid kyrkan Sveta Nedelja.

Sprängningen av Sveta Nedelja bedömdes som det värsta terrordådet inom Europa under flera år framåt. Personen som avlossade det dödande skottet på general Hristo Lukov var en kommunistisk judinna vid namn Violeta Yakova.

I samband med Lukovmarschen försöker den judiska gruppen Shalom koppla Hristo Lukov till den så kallade ”Förintelsen” och deportationer av judar. Detta trots att tiden för de avsedda deportationerna var efter generalens död, vilket gör anklagelserna historiskt absurda. BNS chef i huvudstaden Sofia, Plamen Dimitrov, har vid flera tillfällen kunnat avvisa dylika historiska felaktigheter. Bland annat kunde han i en direktlänkad tevedebatt med en historieprofessor, framgångsrikt försvara Hristo Lukovs heder och bemöta kommunistiska lögner.

När undertecknad anlände till huvudstaden Sofia, den 16 april 2019, var det även på minnesdagen av terrordådet på kyrkan Sveta Nedelja. BNS hade planerat att påminna det bulgariska socialistpartiet om deras terroristiska rötter. Detta blir särskilt värt att notera då bulgariska socialistpartiet är en fortsättning av det tidigare statsbärande kommunistpartiet. Utanför entrén till socialisternas partibyggnad ställde aktivisterna upp sig med banderollen ”KOMMUNISTER = TERRORISTER”.

Under de kommande dagarna träffade jag flera bulgarer och utländska deltagare. Vi kunde prata fritt om situationen i Europa, modifiera utkastet på manifestet, diskutera namnval et cetera. Tid för samkväm, gemensamma måltider och promenader längst berget Vitoshas byar och sluttningar gjorde upplevelsen positiv hos alla parter och deltagare.

Kongressen blev som redan beskrivet, framgångsrik. Europeiskt samarbete mellan nationella kommer enligt egna uppskattningar bli en ökande trend, både med tanke på migrationsfrågan men också på hur det överstatliga EU och andra nämnda lobbygrupper jobbar unisont för att tysta frihetens röster.

Bulgariska tevesändningar

Reportage från kongressen

Zvezdomir Andronov från BNS intervjuas

Salomon Bali från B’nai B’rith intervjuas

BILDKOLLAGE

Zvezdomir Andronov, ledare för BNS.

Protest utanför socialistpartiets entré.

Kongress i Sofia den 21 april 2019. AFE lanseras.

Matthias Deyda från tyska partiet Die Rechte.

Franska deltagare. Ledaren för nationalisterna, Yvan Benedetti t.h.

Incze Béla från Legio Hungaria.

Gruppfoto vid Alexander Nevskij-katedralen i Sofia.

Sabina Klimusová från tjeckiska NSF.

Yvan Benedetti håller ett passionerat anförande.

Bulgarisk teve och media på kongressen.

Plamen Dimitrov

Kongress i Sofia.

Legio Hungaria.

Zvezdomir Andronov, ledare för BNS.

Franska deltagare från ”Nationalisterna”.

Samkväm med deltagare i avskild bulgarisk miljö.

 


  • Publicerad:
    2019-04-24 17:43