NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är ett av de allra största problemen att bekämpa idag. Jag kommer att presentera varför från två olika synsätt i två olika artiklar. Första artikeln handlar om revolution och materialism.

Skärmbild Youtube.

Materialismen förhindrar revolution
Människan har alltid konkurrerat om resurser för att i slutändan tävla om fördelar när det kommer till parning. Detta har gjort att kvinnor över hela världen lägger stor vikt vid hur mycket resurser eller status en man har när hon väljer partner. Både kvinnan och mannen arbetar på det här sättet för att öka sin avkommas chanser att överleva. Förståeligt har naturen format människan till detta i generationer, för om vi leker med tanken på att det var tvärtom, att kvinnan istället valde män som inte var bra på att anskaffa sig resurser i högre grad. Ja då blir det större chans att deras avkomma dör ut eller att de utkonkurreras av grupper som är bättre på att samla ihop dessa resurser. I Afrika, Australien, Asien och Nord- och Sydamerika (alltså i princip hela världen) skedde detta när den vita mannen många gånger tog över samhällena från urininvånarna för dessa hade i princip inga resurser eller hade inte samlat på sig tillräckligt med resurser eller kunskaper för att stå emot den vita mannens militärmakt.

Den vita mannen är alltså bra på att skaffa sig resurser och detta har dagens kapitalister använt sig av i sitt kommersiella tänkande under 1900-talet. Dagens elit, väl medvetna om hur människan fungerar, använder sig av dessa mekanismer för att förhindra ett nödvändigt uppror mot dem nu när de (!) försöker samla på sig majoriteten av jordens resurser. 1% av jordens befolkning äger idag ca 50% av jordens resurser. Detta har de ofta gjort genom att fuska, såsom att skapa pengar ur tomma intet och låna ut det till de arbetande människorna.

Det räcker oftast att bara hota om att ta materiella ting av den aspirerande revolutionären för att denne ska gå ned på knä och kröka ryggen inför makten. Speciellt om denne redan har en familj eller vill skapa en, biologin skriker inom dem att de går en väg som försämrar deras livskvalité och chansen till en bra partner. Den statusberövade fattiga mannen får inte de bästa kvinnorna, punkt.

Om en förälder känner att den själv endast kan vara med i kampen om den samtidigt minst får ha en villa, två bilar och två semesterresor varje år – då behöver makten bara ta bort en av dessa saker för att den individen ska hoppa av. Om en person känner att den minst måste äga en dyr villa, ja då behöver makten bara ta bort jobbet för denna så att räkningarna inte kan betalas och kampen blir då bortprioriterad. Trots att makten har behandlat individen så illa, väljer individen att ty sig till det materiella. Andra kanske inte orkar sitta i fängelse, då kommer makten försöka få reda på det och sätta eller hota om att sätta personen i fängelse.

Public Domain.

Den som inte tyr sig till det materiella blir en farlig person
Men om personen är beredd att bli fängslad och är beredd att bo i ett tält, kanske till och med beredd att förlora hela sin familj, vad ska då makten göra med en sådan individ? Det enda som egentligen är kvar är livstidsfängelse, tortyr eller mord. Tänk nu om det hade funnits 10 000 sådana svenskar som var beredda att leva i en sådan här livsstil med sina familjer och samtidigt är villiga att göra uppror. Det hade verkligen varit något som staten darrat åt. För även om staten har polisen och militären vid sin sida så är dessa individer själva försvagade av materialismen och är inte individerna det så är deras familjemedlemmar det.

Ett utmärkt exempel på detta är USA, där människor beklagar sig (!) över att ha förlorat runt 4 500 personer i Irak och runt 2 500 i Afghanistan. Folk tar dessa människors argument om att många amerikanska soldater har dött i krigen seriöst, de skulle egentligen blivit utskrattade. Att en del människor känner att de inte kan avvara 7 000 soldater i en stat med 300 miljoner invånare tyder på en degenerering i viljan att dominera! Det bör dock inte glömmas bort att dessa krig är sionistiska krig, vilket gör att jag inte stödjer dem överhuvudtaget.

Eliten håller också nere mängden revolutionära aspiranter genom att muta folket med materiella ting för att hålla nere offerviljan. Att muta befolkningar eller ledare för befolkningar i syftet att vinna deras stöd är en beprövad metod genom hela historien. Idag sker detta på samma vis, men folk tänker inte i sådana mönster längre och blir därför hemmablinda.

Hundratusentals svenskar ser hur den här nationen faller samman framför deras ögon och att det bara kommer bli värre. De har det dock fortfarande för bra, för bekvämt, för mycket materiella saker de inte vill offra. Dessa människor väljer då att aktivt lura sig till irrläror som tanken på en demokratisk lösning, något som inte kommer lösa deras upplevda problem.

Hur kan vi lösa det här då? Jag är ingen marxist och därför tror jag inte att människors naturliga arv helt kan utbildas bort. Men man skall ändå inte underskatta miljöns (utbildningens) påverkan på människor. Jag tror ett bra sätt framåt för vita européer är att stilla individens materiella begär så mycket som möjligt och sedan kanalisera begäret som finns inom oss att tillskansa oss resurser i en gemensam sammanhållning.

Det kan vara att en grupp köper in ett gemensamt hus för att sedan hyra ut det till andra vita i sammanhållningen. Inkomsterna för uthyrningen går till mer husköp. Likadant blir det med affärsverksamheter, produktionsanläggningar och områden i byar för att sedan successivt expandera tillsammans för att ta över hela byar, städer och våra länder helt tillbaka för oss själva. Lev snålt för att ha resurser till aggressiv expansion. Istället för att kvinnor väljer män efter deras tillgångar kommer de välja män efter deras hierarkiska status inom denna sammanhållning.


  • Publicerad:
    2021-05-27 12:00