Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Överbefolkningen på jorden är det största miljöproblemet

NYA TANKEMÖNSTER. Många av världens länder är överbefolkade och dessa människor spiller nu över in i Europa. Detta är ett miljöproblem långsiktigt då vita blir straffade för att ha lyckats hålla ned sina befolkningstal.

Vi måste tygla oss själva för att få slut på konsumtionssamhället

NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är en av de allra viktigaste sakerna att bekämpa idag. I den andra artikeln tar jag upp hur materialismen förstör vår jord.

Materiellt välstånd förslavar dig

NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är ett av de allra största problemen att bekämpa idag. Jag kommer att presentera varför från två olika synsätt i två olika artiklar. Första artikeln handlar om revolution och materialism.

Utan rasism, inget folk

Rasism är globalistens, marxistens, liberalens och universalistens fiende Men det är en tankegång som gynnar vita.

Muslimer bränner den svenska flaggan.

Det gamla Sverige är för evigt borta — acceptera det och bygg ett nytt samhälle

Nu är inte tid att ömka för det gamla Ägna dig istället åt nytänk över vägen mot en kollektiv nordisk framtid!

Den konservativa karaktären

Den konservativa människan är feminin, demokrat, överlevare och medelmåttigt intelligent. Detta gör att han kan lura sig själv till passivitet när uppror är det som behövs.