FEMINISM. Miljöminister Karolina Skog (MP) vill att det ska vara mindre bilar i svenska städer. Detta eftersom män kör bil oftare än kvinnor och därför ”stjäl plats från kvinnorna”.

Bilen är en symbol för manligt förtryck enligt Sveriges miljöminister.

I en intervju med Göteborgs-Posten uttalade Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) en vilja att det ska finnas färre bilar i svenska städer.

Skog menar att svensk stadsplanering under 50 års tid har haft bilen ”på en piedestal” och att det inte längre fungerar. Inte ifall vi vill uppnå utsläppsmålen. Det är dock inte den enda anledningen, menar Skog.

Enligt Skog så handlar det även om bilarnas ”ytineffektivitet”. En bil i Sverige står stilla 97% av sin livstid. Dessutom finns det åtta parkeringsplatser och mycket körbana per bil, vilket enligt ministern är oacceptabelt.

Det är dock inte bara bilarnas ”ytineffektivitet” som är en jämställdhetsfråga. Skog menar även att bilarnas närvaro i sig är ett problem.

Ministern menar nämligen att vi, genom att ge bilen stort utrymme, tränger undan städernas kvinnor. Detta då bilar körs mer av män än av kvinnor och därmed tränger undan kvinnorna från stadsrummet.

— Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme — på bekostnad av kvinnor, säger Skog till Göteborgs-Posten.

Göteborg har tagit fram en plan för att biltrafiken ska minska med 25 procent fram till 2035. Det är något som Skog tycker är en bra målsättning men hon vill samtidigt se fler liknande strategier från andra städer.

Källa:
”Bilen stjäl plats från kvinnorna”


  • Publicerad:
    2017-03-09 15:45