LIVSSTIL Idag mer än någonsin blir vi människor distraherade av olika manicker såsom dator, TV, mobil, och padda. Då människor använder dessa för att slå ihjäl tid så förhindrar de individens produktivitet.

Jag har ägt men inte använt en TV på över 10 år. Min första dag i häktet så vart jag trött, förberedelser inför fängelsevistelsen och 1 maj gjorde att jag kände för att bara ligga i sängen och slökolla på TV. Där fanns även en viss nyfikenhet om vad som visas på TV nu för tiden och hur reklammakarna presenterar produkterna genom detta medium. Det kanske är svårt att förstå för er läsare att jag kunde finna ett intresse i att kolla på reklam men ni måste förstå att jag i princip inte ser på reklam överhuvudtaget och därför kände jag en viss nyfikenhet och ville studera det nu när jag satt inlåst.

Även om jag inte tittar på TV så vet jag om att programmen visar massor av mångkulturpropaganda och detta var något som bekräftades för mig redan den första dagen. Det är alltså inte konstigt att människor idag har så mycket fel i huvudet med tanke på vilken smörja som visas upp i TV, vår och min prioritet måste bli att få folk att börja fjärma sig från TV:en.

Having a television in your home, is like having a Jew in your living room

Leonard Feeney år 1957

Samma idé om TV:n som judiskt propagandainstrument har TRS arbetat fram då de kallar TV:n för ”the electric jew”. Feeney blev exkommunicerad av ärkebiskopen Richard Cushing år 1953 för att ha predikat (enligt evangeliet) att alla som inte var med i den katolska kyrkan hamnar i helvetet. Cushings syster hade gift sig med en jude och tagit till sig den judiska familjens perspektiv på omvändelse, därför exkommunicerade han Feeney. Cushing var förövrigt med i NAACP och var den som främst arbetade för att judarna skulle få absolution för de kristnas anklagelser om att judarna mördat Jesus.

Dagen efter

Jag hade lovat mig själv på kvällen att under inga omständigheter titta på TV:en oavsett hur uttråkad jag var. En princip som försvårades då häktespersonalen hade svårigheter att ge mig en bok eller dagstidning. Jag vart väldigt begränsad men det hindrade mig inte från att vara produktiv. Jag författade tre texter, jag tränade, stretchade och övade på balansövningar. Jag fick mycket gjort den dagen, så varför gör jag inte detta varje dag? Anledningen till detta är mina distraktioner, främst dator med internet. Förvisso har internet hjälpt till att skapa de idéer som jag skriver om, men det tar också upp mycket tid från vad som kunde ägnas åt produktivitet. Ofriheten av att sitta inlåst gör att jag befrias från mina vanliga distraktioner och därmed får jag större frihet till att vara produktiv.

Denna vetskap om mig själv och mina distraktioner har jag vetat om ett bra tag. Förändringar har gjorts för att motverka det, men det har fortfarande varit alldeles för mycket; det är en inneboende svaghet i min karaktär att jag inte lyckats sätta upp och hålla de gränser som behövs. Likadant är det för de människor som slentriantittar på TV-serier, filmer, spelar datorspel, surfar på mobilen – de blir fastlåsta i ett icke-produktivt mönster.

Kommer jag nu att kunna ändra mitt beteende genom att vara inlåst och därmed komma ifrån mina rutiner och inte återuppta dem när jag kommer ut? Jag hoppas det, men jag kan inte svara på det förrän jag blivit utsläppt och en tid har gått efter det. Därmed inte sagt att jag kommer att ge upp internet i sin helhet då det även har ett syfte för kampen men istället kommer jag försöka att ha en inställning att det jag gör på internet måste ha ett syfte. Det syftet kan ibland vara nöje då jag ogärna gör mig själv till en robotliknande varelse som inte ägnar något tid åt nöje i livet, även om jag hittar det nöjet på internet.

Min poäng är att vi bör ägna oss mindre åt nöje och titta på ting efter vilket syfte eller nytta det mediet som vi tittar på har för kampen.

Undertecknad citerar sig själv

Ovanstående skrev jag under andra dagen i häktet och det har nu gått en månad sedan frisläppningen. Jag har inte kollat på Youtube en enda gång såvida det inte varit för att undersöka något eller lyssna på musik. Däremot har jag läst för mycket på internet om oviktiga saker eller nyhetshändelser. Jag läste mycket i fängelset och känner därför att jag vill ha en paus från det och passa på att njuta av solen under sommaren men jag vet om att jag måste kväsa det slentrianmässiga nyhetsläsandet och börja läsa mer böcker. Detta är det sista målet för mig när det kommer till att bekämpa mina distraktioner.

Om ni rannsakar er själva, vilka distraktioner hade ni egentligen varit bättre utan?