INRIKES. Ett moderat finansborgarråd lade 2018 in en motion om förbud mot gatutiggeri. Sedan dess har hon funnit det gynnsammare att inta en motsatt ståndpunkt i frågan och har kämpat för att underlätta för rasfrämmande tiggare att fortsätta sin aktivitet på Stockholms gator.

Så här uttryckte sig finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) år 2016 i en motion till Sveriges Riksdag:

”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hemställa hos regeringen om att se över regelverket och tillåta
kommuner att införa lokala tiggeriförbud.”

I en debattartikel i SvD från augusti 2018 som Jerlmyr författade tillsammans med partikollegan Tomas Tobé, står att läsa:

”Att tigga är på väg att normaliseras i vår huvudstad. Erfarenheter visar att tiggeri inte är en väg ut ur fattigdom för någon. Det låser fast människor i utsatthet och för dessutom med sig en rad andra problem, som prostitution och olagliga boplatser. Därför behövs ett nationellt tiggeriförbud.”

Och vidare:

”En majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri. Vi moderater håller med dem och tycker att väljarna har rätt att förvänta sig att politiken agerar.”

Redan två månader senare som ovan nämnda artikel skrevs, det år då Jerlmyr alltså även drev tiggeriförbudet som en valfråga, tycks hon ha kommit till insikt om fördelarna med en ”tolerant hållning” i frågan. I oktober representerade hon nämligen Moderaterna när dessa tillsammans med fyra andra styrande partier i Stockholms stad kom överens om en mångmiljonsatsning på gatutiggarna.

Så här uttalade sig representanterna för de fem partierna:

”Vi vill också aktivt förbättra livssituationen för utsatta EU-medborgare[…]”

I fall där lagen påtvingar avhysning från en boendeplats, garanterar König Jerlmyr och företrädarna för de andra partierna att man ska ”erbjuda lagliga alternativ”.

Vid förra årets omförhandling öronmärktes 22 miljoner för tiggarna. De pengarna gick bland annat till gratis massage och kostnadsfria kurser i ”Street business”.

För att politiker fortsättningsvis ska slippa befatta sig med frågan och eventuellt avkrävas ansvar beslutade man då även att fortsättningsvis delegera beslutet om förlängd satsning på tiggarna till tjänstemannanivå där det smidigt kan förlängas årligen fram till 2022.

König Jerlemyr har även anklagats för att mörka invandrarrelaterad brottslighet. Redan 2012 ska hon som borgarråd ha avskedat en tjänsteman efter att denne på hennes uppdrag författat en rapport som i sitt färdiga skick ”blev alltför kritisk” gentemot invandringen. Rapporten handlade om den då gryende gängkriminaliteten i Stockholm.

Källor:
Nu kan König Jerlmyrs (M) satsning på tiggare i Stockholm fortsätta
”Stockholmarna har rätt – tiggeriet ska förbjudas”


  • Publicerad:
    2020-04-13 18:40