EU-VALET Räddningstjänsten i Umeå är starkt kritiska till att EU har inflytande över arbetstider, som gör att det blir en försämring i arbetet. Moderaterna vill samtidigt riva upp EU:s arbetstidsdirektiv som de menar inskränker på den nationella friheten.

Räddningstjänsten i Umeåregionen har fått dispens från EU:s arbetstidsregler, men både arbetsgivare och arbetstagare uttrycker kritik mot att de måste ansöka om dispens varje år.

Ted Nilsson, arbetsplatsombud och brandman, beskriver processen som lång och krånglig och anser att situationen är ovärdig för svensk räddningstjänst.

Bakgrunden till problemet är att EU-kommissionen uppmärksammat att det svenska kollektivavtalet för kommuner och regioner inte följde EU:s arbetstidsdirektiv, vilket tvingade arbetsmarknadens parter att anpassa avtalet.

Dygnsviloreglerna i direktivet har lett till att räddningstjänster, inklusive Umeåregionens brandförsvar, ansökt om dispens eftersom de anser att reglerna påverkar både bemanning och kvalitet på deras arbete, och därmed även medborgarna.

Nilsson önskar att räddningstjänsten ska få samma regler som personliga assistenter, vilka kan arbeta dygnspass efter lokala förhandlingar.

Moderaterna vill riva upp direktivet

Samtidigt vill Moderaterna riva upp EU:s arbetstidsdirektiv, grunden till de förändrade dygnsviloreglerna för ambulans- och räddningstjänstpersonal i Sverige.

– Det är svårt att kombinera de krav som direktivet ställer med verkligheten, säger Micaela Löwenhöök (M), politiker i Skellefteå och sjua på partiets lista inför EU-valet, till SVT och fortsätter:

– Vi tycker att det här är en nationell kompetens och det hör inte hemma i EU över huvud taget. Det är därför vi vill skrota det.