INRIKES Personalen på Skattegården i Skäggetorp har gjort en rad ovanliga fynd på förskolans gård.

På förskolan Skattegården i Linköpingsstadsdelen Skäggetorp, ett invandrardominerat område präglat av kriminalitet och sociala problem, har personalen gjort en rad märkliga fynd.

Detta rapporterar P4 Östergötland som publicerat en lista över vad personal hittat när de inför dagen undersökt förskolans gård:

Jointar, fimpar, knivar, spritflaskor, pistol, kondomer, tamponger, krossat glas, urin, spyor, snabbmatsrester, såg, narkotikaklassade tabletter, kofot, gaspatroner, kulor till soft airgun, armeringsjärn, bong, kedja.

Molotovcocktailen, en flaska fylld med brännbar vätska, hittades i en lekstuga tillsammans med tändstickor av ett barn som går på förskolan.