ANTIVITHET. Efter att FBI provocerat fram bevismaterial mot en mentalt förvirrad memkonstnär, befanns han skyldig till några småbrott – av FBI och pressen sammanfattade som ”inhemskt terrordåd motiverat av vit överhöghet”.

Moon Man är en så kallad proto-mem som skapades långt innan memkulturen hade sin peak under presidentvalet i USA 2016.

Eric Striker berättar i National Justice (NJ) om bakgrunden till att en 23-årig verbalt begåvad mekaniker från Arkansas, som brottas med en mentalsjukdom, förra månaden dömdes till 6,5 års fängelse – i vad som både FBI och medier målar upp som ”ett inhemskt terrordåd motiverat av vit överhöghet”.

I Daily Beast påstås att Jason D’Juan Garfield alias Moon Man och två andra män konspirerat i syfte att användasprängmedel och automatvapen” för att ”massmörda judar, svarta och narkomaner”.

De tre männen ”skulle ha satt sina planer i verket om FBI inte hade ingripit mot de inhemska terroristerna”, hävdar man. Men som så ofta annars i den här typen av fall, ger domstolsdokument en helt annan bild av vad som har hänt.

Garfield, som FBI en längre tid ägnat enorma resurser för att kunna binda vid en rad terrorbrott, blev till slut endast åtalad och fälld för några smärre överträdelser mot vapenlagstiftningen.

Moon Mans påstådda plan att bli den nye Timothy McVeigh
Garfield, som online alltså gått under namnet ”Moon Man” hamnade först under FBI:s radar 2019 för sitt deltagande i ett chattrum kallat ”Right Wing Death Squad.”

I gruppen uppmuntrade Moon Man och andra på ett uppenbart skämtsamt sätt till våld mot minoriteter med anspelningar på Ku Klux Klans lynchningar och medeltidens korståg.

Det som helt saknas i det för rättegången centrala vittnesmål under ed, vilket lämnats av FBI:s Special Agent Ryan Crumps är att såväl figuren Moon Man som hela ”Right Wing Death Squad” är humoristiska internetmemer baserade på återanvändandet av en gammal McDonaldsmaskot – som en våldsam rasist i KKK.

Ett väldigt tydligt komiskt drag är att gestalten Moon Man, som ofta förekommer i datorgenererad rapmusik med hyperboliska texter och är en rasligt motiverad massmördare, ofta avbildas bredvid en satiriskt tecknad Ben Garrison – den libertarianske serietecknaren.

När det kommer till epitetet ”memkonstnär” som använts på Garfield, innebär det inte – vilket många tror – att han är skaparen av proto-memen ”väleteblerad Mcdonalsmaskot i rollen som rasistisk massmördare”.

Den memen har funnits sedan tidigt 80-tal. Däremot använde Garfield under en lång tid Moon Man i nya sammanhang samt för att kommentera sin egen samtid, och hans konstnärskap framkommer i låtar och videor – nya memer som han skapat.

Den mest populära videon med Moon Man någonsin, ”Right Wing Death Squad” har – precis som Garfields hela chattrum – på ytan – de typiska kännetecken hos en allvarlig terrorkonspiration, som FBI-agenten beskriver.

Förlitande sig på information från informanter, inklusive en som Crump själv medger är ”motiverad av pengar” ägnar FBI betydande resurser åt övervakning av Garfield.

FBI hävdar själva att man tvingas sätta sin tillit till ”vapenteknikaliteter och falska åtalshandlingar” för att komma åt ”inhemska terrorister motiverade av vit överhöghet” – med anledning av bristen på federala lagar som möjliggör fällande domar mot rasligt motiverade brott och inhemsk terrorism.

Men det finns fakta som talar emot denna förklaring.

En begäran om husrannsakan från den 12 mars 2020, avslöjar att Crump utverkade sådant som han själv efterfrågade från både Moon Mans inlägg och en informant – som taktiskt och beräknande övertalade MM att uttala alltmer extrema saker, vilka skulle kunna kvalificera sig för överträdelser som:

  • Uppvigling till våldsbrott
  • Mellanstatlig kommunikation av hot
  • Illegalt innehav av automatvapen
  • Illegalt innehav av eldvapen
  • Konspiration syftande till användning av massförstörelsevapen

Domstolsdokument från juli 2020 som National Justice kommit över, visar att åklagarna endast kunde binda den misstänkte vid eldvapensdelar, vilka är lagliga att införskaffa separat – men ägda tillsammans däremot betraktas som avsedda att nyttjas som ett automatvapen.

Här finns, enligt Striker, anledning att misstänka en avsiktligt gillrad fälla.

En ytterligare åtalspunkt som Garfield fälldes på var innehav av eldvapen för person förbjuden sådant ägande – i det här fallet med anledning av ett tilldömt psykiatriskt motiverat förmyndarskap år 2017.

Den enda andra åtalade personen i gruppen Right Wing Death Squad, Colton Andrew Pelts, dömdes för att ha lämnat falska uppgifter till en pantbanksägare när han köpte eldvapen, som han avsåg ge till Garfield som en gåva.

FBI:s informanter exploaterar mentalsjukdom för politiska syften
Enligt dokument som NJ granskat har Garfield hela sitt liv kämpat mot en kliniskt diagnostiserad mentalsjukdom.

Medan en del utläggningar på detta tema belagts med restriktioner av domstolen, försökte Garfields försvar åberopa hans psykiska ohälsa, och även det cyniska utnyttjande av denna som FBI:s informanter gjort sig skyldiga till – som förmildrande omständigheter i fallet.

Det är oklart om de två männen som av pressen utpekats som konspiratörer, vilka aldrig pekas ut som ingående i Garfields antagna terrorkonspiration – är de två informanter som motiveras av ”patriotism” och ”pengar” och har i uppdrag att snärja honom.

Men vad som är noterbart i Crumps och David D Alms återgivande av fakta i fallet är att informanterna spelade på den mentalt nedsatte Garfields förvirring, och pressade honom att gå längre och längre i sin retorik.

En tidigare mentalpatients innehav av eldvapen kan i sig vara alarmerande, men vad bygger FBI sitt narrativ om ”terrorism motiverad av vit överhöghet” på? Det framstår enligt Striker som rent ideologiskt motiverat.

Han är övertygad om att de politiska faktorerna och informanternas roll i att föra en delvis rent kriminell retorik, spelade en viktig roll i åklagarnas obarmhärtiga åtal, och domarens beslut att döma Garfield till 78 månaders fängelse – snarare än att tilldöma ett reducerat straff kombinerat med vård.

FBI har ett upprepat antal gånger ignorerat specifika varningar om förestående massskjutningar, och då hänvisat till att ”utredningsresurser inte ska slösas” på individer som inte är ”rasligt motiverade våldsamma extremister”.

Resultatet av att man prioriterar utredningar baserade på politisk vinning snarare än på en ärlig strävan att förebygga och bekämpa brott, har uppenbarligen blivit att känsliga individer exploateras – medan verkliga hot från verkligt kriminella – negligeras och tillåts manifestera sig som våldsdåd.


  • Publicerad:
    2021-07-06 22:00