FRÄMLINGSINVASIONEN. Vid en pressträff på tisdagen förnekade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att det pågår ett folkutbyte i Sverige.

I en oväntad manöver från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) förnekade denne på tisdagen att det sker ett folkutbyte i Sverige, skriver Fria Tider.

Det var vid en pressträff om Migrationskommitténs betänkande kring hur de anser att svensk migrationspolitik ska se ut som Johansson passade på att förneka det pågående folkutbytet.

Johansson som deltog tillsammans med kommitténs ordförande, kammarrättspresidenten Thomas Rolén, tog tillfället i akt att peka på att antalet nya asylsökande som beviljas uppehållstillstånd ”minskat kraftigt” sedan 2015.

Under den massiva ”flykting”-invasionen år 2015 fick 163 000 främlingar uppehållstillstånd i Sverige, medan motsvarande siffra under år 2019 var 120 000 (vilket motsvarar två städer av Sundsvalls storlek).

Även om asylinvandringen rent tekniskt minskat så innebär den fortsatt höga anhöriginvandringen att massinvasionen fortgår med i stort sett oförminskad styrka.

Om inget görs kommer den höga invandringen att medföra att den svenska ursprungsbefolkningen är i minoritet i sitt eget land inom några decennier – enligt vissa omkring 2050 , medan andra tror det kommer att dröja till år 2065.

Redan nu är svenskar i minoritet i de yngre åldergrupperna på flera platser i Sverige, framför allt i de större städerna.

— Ändå ser jag, när man ser hur diskussionen förs, att det fortfarande är så att man från framförallt högerhåll larmar om massinvandring, raljerade Johansson över de svenskar som motsätter sig folkutbytet.

Förra året hade 26 procent av folkbokförda i Sverige utländsk bakgrund, medan siffran år 2000 var 15 procent. Om man med utländsk bakgrund istället räknar de som har minst en utlandsfödd förälder så blir andelen istället 33 procent.


  • Publicerad:
    2020-09-17 12:40