NORGE. Nästan 3 av 4 grova våldsbrott i Oslo begås av människor med invandrarbakgrund enligt en ny granskning.

Enligt en granskning genomförd av norska TV2 har 140 personer blivit dömda för grova misshandelsfall i Oslo sedan början av år 2018. Bland annat har det rört sig om knivhuggningar, misshandel med kranieskador och andra livshotande skador som följd.

Av dessa visar sig ungefär 70 procent ha invandrarbakgrund, en grupp som idag utgör 33 procent av stadens invånare.

Våldsforskaren Ragnhild Bjørnebekk menar att det beror på att det förekommer mer våld i deras hemländer:

— De är mer sårbara, de har upplevt mer trauman. En del av dem kommer från våldsamma kulturer, och det tar de med sig. Och så är det en del av dem som inte är Oslobor, utan kommer från något annat land och bara uppehåller sig här i några få månader.

Även tidigare utförda undersökningar har visat att invandrare är mycket överrepresenterade vad gäller brottslighet i staden.

Källa:
Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser


  • Publicerad:
    2019-03-01 22:20