KULTURMARXISM. Under gårdagen drogs Göteborgs filmfestival igång och huvudtema för i år är nationalism.

Under fredagen drogs den vänstervridna Göteborgs filmfestival igång för 41.e året i rad och huvudtema för i år är nationalism som ska man ska ”vrida och vända på”.

— Den extrema nationalismen är en högljudd kraft i dagens samhälle, men vi vill fördjupa samtalet bland annat genom att fråga oss ”finns det en god nationalism?”, säger programchefen för Göteborgs filmfestival Tobias Åkesson.

Invigningsfilmen Amatörer anspelar på temat och den handlar enligt Åkesson om ”vem som har makten av att skapa den nationella identiteten av ett samhälle”.

Förutom kulturmarxistiska filmer kommer diverse seminarier att hållas. Bland annat ett som man kallar för ”Att skilda högerextremism” där man kommer att ha ”fördjupande samtal knutet till festivalens huvudtema: nationalism. Om hur filmen kan närma sig högerextremismen, bland annat med regissörer som jobbar med just detta”.

Källor:
Göteborgs filmfestival 2018: Filmerna och programmet
Filmfestivalen – med fokus på nationalism


  • Publicerad:
    2018-01-27 10:30