Dagens datum 5 februari: Johan Ludvig Runeberg föddes den 5 februari 1804 i Jakobstad i Finland och dog 6 maj 1877 i Borgå. Finlandssvenske Runeberg räknas som Finlands nationalskald.

runeberg_esplanadparken

Johan Ludvig Runeberg var förr en inspirationskälla för många finländare. Det var vanligt att soldater hade ett exemplar med sig i fält av Fänrik Ståls sägner under Vinter- och Fortsättningskriget. Som så många andra framstående finländare skrev Runeberg även på svenska.

Runebergs mest kända verk, diktsamlingen Fänrik Ståls sägner, berättar om Sveriges krig mot Ryssland 1808-1809, då Sverige förlorade hela sin östra rikshalva, Finland. Diktverket kom ut i två delar, år 1848 respektive år 1860. Veteraner från kriget möjliggjorde detta nationalistiska diktverk genom att bidra med krigsberättelser som av Runeberg förmedlades vidare till omvärlden.

Runebergs dikter, som ofta författades på hexameter, var fosterländska och hyllade även den ärofulla hjältedöden. I dikten Den femte Juli skriver Runeberg följande om en Löjtnant Duncker:

”Han föll; och dock, hvad herrlig lott, att dö som han,
sen så man fått sitt lif med ärä hölja,
det är att trotsa glömskans sjö,
att lyftas som en grönklädd ö ur djupet af dess bölja,
det är att dö, och dock ej dö.”

Övriga diktverk som gjort Runeberg känd är bland annat Soldatgossen (från Fänrik Ståls sägner) det hedniskt inspirerade sagaeposet Kung Fjalar samt Vårt land, dikten som inleder Fänrik Ståls sägner och vars första och sista vers i finländsk översättning utgör lyriken till Finlands nationalsång.

”O land, du tusen sjöars land,
Där sång och trohet byggt,
Där livets hav oss gett en strand,
Vår forntids land, vår framtids land,
Var för din fattigdom ej skyggt,
var fritt, var glatt, var tryggt!”

Johan Ludvig Runeberg tog som sin uppgift att skapa en nationell identitet för finnarna, för att därigenom undvika en förryskning av landet, medan ryssarna i sin tur hoppades på att detta skulle leda till att man bröt med Sverige. Detta var en svår politisk balansgång då han inte fick provocera de ryska makthavarna i onödan. Runeberg belyste till stor del den finska synen på naturen och det hårda livet i det karga finska vinterlandskapet. I de första verken, exempelvis Älgskyttarne, beskriver Runeberg finnarna som hårda, arbetsamma, tysta och högstående. Vårt land skrevs 1848, på svenska, och fick stor betydelse 1917 då Finland frigjorde sig från Ryssland.

Kung Fjalar.

Kung Fjalar.

Nationalskalden Runeberg betraktas fortfarande som en av de främsta diktarna inom nordisk litteratur någonsin. I Sverige räknas han tillsammans med Esaias Tegnér och Erik Gustaf Geijer som en av de tre stora. Svenska skolelever sjöng länge till Runebergs strofer som nu anses för nationalistiska, och när skolans läroplan gjordes om 1994 fanns nationalskalden Runeberg inte längre med. I dagens  mångkulturella samhälle anses Runeberg som förlegad av det svenska skolväsendet.

Läs mer om Johan Ludvig Runeberg här

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-05.


  • Publicerad:
    2019-02-05 00:00