Nättidningen Nationell.nu publicerade i går kväll en artikel av skribenten brandr där denne gick till angrepp mot de kristna grupperingar och influenser som på senare tid tycks ha flyttat fram sina positioner inom den nationella rörelsen. Något som har aktualiserats genom publiceringen av boken Röd död, ett alster som till innehållet kan betraktas som starkt prokristet och på sina ställen rentav antinordiskt.

Brandr skriver:

Det är häpnadsväckande hur många nationalister som i dagarna kommit ut som återuppstådda nykristna. Man frågar sig vad som har hänt när flera högt uppsatta företrädare plötsligt och på samma gång drabbats av religiösa grubblerier. Från att tidigare som regel profilerat sig utifrån en radikal kritik av judendom, kristendom, och den av flummig religion och orientalisk traditionalism influerade identitärismen, kommer de nu samtidigt ut med en till synes motsatt politik: som reaktionära socialkonservativa, anti-islamska, pro-kristna och pro-identitära fascistoider.”

Artikelskribenten tar ställning för en radikal nationalism mot en reaktionär sådan. ”Varje dag” är enligt brandr ”en kamp för den nya kulturen”. Det är kämparna som skapar denna kultur, ingen annan.

De konservativa tänkarna å andra sidan försöker att övertyga oss om att vi just nu idag kämpar för att återvinna en nygammal kultur åt vårt folk, eller ännu mer idiotiskt: att vi kämpar för vårt folks nuvarande kultur. Men det realistiska accepterandet av verkligheten säger oss att vi kampnaturer – och endast vi kampnaturer – föder fram och vårdar en helt ny kultur bit för bit genom vårt dagliga handlande.”

Det är enligt brandr vetenskap och rationalitet som måste utgöra grunden för rörelsen. Moralen måste baseras på gruppens behov.

Den nationella rörelsen skall vila på rationalitet och vetenskaplighet, inte på galna myter och föråldrad moral. Vi måste skapa insikt om att en för gruppen god moral i grund och botten är detsamma som en för gruppen god taktik; Moral existerar inte för moralens egen skull, eller rättare sagt: den borde inte göra det. När moralen frikopplats ifrån det taktiska har den blivit hopplöst föråldrad. Att då ändå hänga fast vid den föråldrade moralen är en säker väg mot undergången.”

Han angriper även den kristna synen på kvinnan och förfäktar en nordisk kvinnosyn.

Idag kan jag ofta uppfatta det så att det finns män på mindre framträdande positioner inom rörelsen som utifrån medvetna eller omedvetna kristna tankar och värdegrund försöker sänka nordiska kvinnor till en lägre nivå än dessa folkkamraters egentliga potential.”

Brandrs artikel utgör ett viktigt ställningstagande i en tid då många människor börjar känna sig osäkra och desperat letar efter något fast att greppa tag i. En tid då fienden ger intrycket av att vara övermäktig och där alltfler människor, även nationella, knäcks och böjer sina ryggar istället för att välkomna och förbereda sig inför den strid som måste komma. Kristendomen blir då den sista livlinan, det trösterika alternativet till den avgrund de ser närma sig. Men den nationella rörelsen får inte försöka bromsa in inför avgrunden, vi måste överbrygga den!

Artikeln bör läsas i sin helhet på nationell.nu

Ta strid mot kristendomen


  • Publicerad:
    2012-09-14 13:42