Dagens datum 15 oktober: Denna dag 1951 framkommer i tidskriften Life Magazine uppgifter på att den före detta brittiske premiärministern Neville Chamberlain skyllde Englands krig med Tyskland på USA och världsjudendomen.

Neville Chamberlain (t.v.) tillsammans med Hitler under Münchenavtalet 1938. Ett år senare ska världlsjudendomen ha drivit England till att förklara Tyskland krig.

Neville Chamberlain (t.v.) tillsammans med Hitler under Münchenavtalet 1938. Ett år senare ska världsjudendomen ha drivit England till att förklara Tyskland krig.

Neville Chamberlain var den brittiske premiärminister som skrev under Münchenavtalet med Hitler för att garantera fred med Tyskland, men som ett år senare ändå förklarade Tyskland krig – vilket inledde andra världskriget. Enligt Chamberlain var det världens judar och Roosevelt-administrationen som drev England in i kriget.

Detta skrev den amerikanska tidskriften Life Magazine den 15 oktober 1951, i en artikel om USA:s marinminister (1944-1947) och försvarsminister (1947-1949) James Forrestal. Artikeln utgjorde en bokrecension om Forrestals dagböcker som hade givits ut postumt i oktober 1951. Vid denna tid hade såväl Chamberlain som Forrestal avlidit  (1940 respektive 1949).

Forrestals död (ett fall från ett fönster) är ett intressant fall i sig då en hel del tyder på att det rör sig om ett lönnmord. Forrestal betraktades av judarna som anti-sionist och ”antisemit”, eftersom han öppet motsade sig FN:s tvåstatslösning för Palestina av 1947, en lösning som med glädje mottogs av judarna eftersom den innebar ett steg närmare bildandet av den judiska staten Israel. Forrestal yttrade även att ”ingen grupp i detta land [USA] borde tillåtas influera vår policy till den grad att det kan riskera den nationella säkerheten” med den judiska lobbyn som adress. Från år 1947 skuggades Forrestal, i USA, av sionistiska agenter och två år senare hade Forrestal dött under mystiska omständigheter.

I Forrestals dagböcker framkommer uppgifter om att Neville Chamberlain beskyllde judisk makt-rörelsen för andra världskriget. Uppgifterna härrör från en diskussion när Forrestal spelade golf tillsammans med Joe Kennedy [USA:s ambassadör i Storbritannien, far till den senare presidenten John F. Kennedy]. Life Magazine skriver i sin recension:

Jag frågade honom [Kennedy] om hans samtal med Roosevelt och Neville Chamberlain från 1938.

Han sade att Chamberlains inställning 1938 var att England hade inget att kämpa med och att hon inte skulle riskera krig med Hitler.

Kennedys uppfattning var att Tyskland skulle ha bekämpar Ryssland utan någon senare konflikt med England om det inte hade varit för Bullitt [William C. Bullitt, dåvarande ambassadör i Frankrike] som uppmanade Roosevelt sommaren 1939 att tyskarna måste konfronteras för Polen; varken fransmännen eller engelsmännen hade gjort Polen till en orsak för krig om det inte hade varit för de konstanta nålsticken från Washington.

Bullitt, sade han [Forrestal], fortsatte säga till Roosevelt att tyskarna inte skulle kämpa, Kennedy att de skulle och att de skulle ta över hela Europa. Chamberlain, sade han, konstaterade att Amerika och världens judar hade tvingat in England i kriget.

Life Magazines artikel. Klicka för större bild.

Life Magazines artikel. Klicka för större bild.

Att Chamberlain avled redan 1940 gör att det dessvärre inte gå att bekräfta autenticiteten i Forrestals och Kennedys påståenden om att Chamberlain ansåg att Amerika och världens judar tvingade in England i krig med Tyskland, och därmed inledde andra världskriget. Chamberlain var dock i övrigt ingen av favorit av judarna. I ett brev till sin syster i juli 1939 skrev den brittiske premiärministern: ”Det råder ingen tvekan om att judarna inte är älskvärda människor. Jag bryr mig inte om dem själv, men det är inte tillräckligt för att förklara pogromen.”

Det bör i sammanhanget även påpekas att Amerika vid tiden för andra världskriget styrdes av Roosevelt-administrationen där presidenten hade ett flertal mycket inflytelserika rådgivare från judisk makt-rörelsen, vilket fick den ökände flygaren och fredskämpen Charles Lindbergh att i sitt berömda tal i Des Moines öppet tala om judarnas inblandning i Amerikas intåg i andra världskriget.

I boken My Life – USA, Europe, Israel (1981) skriver Nahum Goldmann, en av de judisk makt-ledare som hade tillgång till presidenten, om hur Roosevelt själv insåg och skämtade om hur han tog order ledare av denna judisk makt-rörelse:

…Directly after this, the President’s car stopped in front of the veranda, and before we could exchange greetings, Roosevelt remarked: ‘How interesting! Sam Rosenman, Stephen Wise and Nahum Goldman are sitting there discussing what order they should give the President of the United States. Just imagine what amount of money the Nazis would pay to obtain a photo of this scene.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-10-15.

 


  • Publicerad:
    2018-10-15 00:00