INRIKES. Nollräntan kommer ligga fast under nästkommande tre år enligt färskt besked från Riksbanken.

Idag släppte Riksbanken ett penningpolitiskt besked, där man meddelar att reporäntan fortsatt ligger på noll procent, vilket den förväntas göra även under kommande tre år. Anledningen är att man vill understödja återhämtning i ekonomin, som fått sig en knäck efter de nedstängningsåtgärder som genomförts i samband med coronakrisen.

Enligt riksbankens prognos ska man i slutet av 2023 komma nära prisinflationsmålet som är på två procent enligt inflationsmåttet KPIF. Om detta inte skulle uppnås är man beredd att ta till minusränta:

Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

Huruvida prognosen för inflationen och reporäntan kommer stå sig återstår att se.


  • Publicerad:
    2020-09-22 17:55