NORDEN. De fem nordiska länderna ska fördjupa försvarssamarbetet enligt ett gemensamt utspel om ”rysk aggression” idag. Men samarbetet handlar om att lägga sina resurser till Natos förfogande, uppger försvarsexperten Janne Haaland Matláry.

Den svenske försvarsministern Peter Hultqvist (S) gör idag ett gemensamt utspel i Aftenposten tillsammans med försvarsministrarna i Norge, Danmark och Finland som Islands utrikesminister. Utspelet handlar om ett fördjupat nordiskt samarbete och utgör ”ett direkt svar på aggressivt ryskt uppträdande i de nordiska ländernas närområde”.

Rysslands uppträdande påverkar den europeiska säkerheten. Som en följd av detta har säkerhetssituationen i och omkring de nordiska länderna försämrats avsevärt de senaste åren. Vi måste vara förberedda att möta möjliga kriser eller incidenter.

Vi måste förhålla oss till Rysslands handlande, inte till Kremls retorik. Den ryska propagandan och den politiska manövreringen bidrar till att så split mellan länderna och organisationer som Nato och EU.

Enligt Aftenposten kommer samarbetet att handla om:

  • Fler gemensamma övningar.
  • Gemensamt industrisamarbete även i försvarssammanhang.
  • Gemensamt utbyte av underrättelseinformation.
  • Gemensam bearbetning av cybermaterial.

Eftersom de nordiska försvaren till stor del har skrotats kommer samarbetet att handla om att understödja Nato. Den norska försvarsexperten Janne Haaland Matlary – rådgivare till den norska försvarsministern Ine Eriksen Søreide – medger att samarbetet i förlängningen handlar om ett Nato-medlemskap som idag vore omöjlig eftersom den folkliga opinionen ännu inte är ”tillräckligt skrämd” för att gå med på att bli medlemmar.

Finland och Sverige har också beslutat att hålla Natostandard på sina övningar, vilket innebär ett steg på vägen mot Nato. Det finns i dag ingen politisk grund för dem att gå in i Nato, opinionen är inte tillräckligt skrämd, och det kommer att krävas folkomröstningar. Men det som händer nu liknar fortfarande en förberedelse för medlemskap.

Det första beviset för samarbetet med Nato syns under militärövningen ”Arctic Challenge” i maj där amerikanske F16-plan ska delta i en luftförsvarsövning tillsammans med Sverige och Norge.

Källor:
Fem nordiske ministre i felles kronikk: Russisk propaganda bidrar til å så splid
Russian aggression: Nordic states extend their military cooperation


  • Publicerad:
    2015-04-10 09:45