MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 24 augusti höll Nordiska motståndsrörelsen årets upplaga av Nordendagarna, ett arrangemang som blev både välbesökt och mycket uppskattat.

Delar av arrangörsgruppen.

Efter en händelserik sommar samlades aktivister och medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen i Småland för att hålla årets upplaga av Nordendagarna. Det låg mycket förväntan i luften när skaran växte i solskenet utanför samlingslokalen på lördagsmorgonen. Trots att årets upplaga av Nordendagarna var en intern tillställning för medlemmar och några få utvalda personer så var uppslutningen lika god som förra året då det var fri inbjudan till sympatisörer och stödmedlemmar.

Programmet inleddes med att Magnus Wardmo, chef i Näste 7, hälsade alla välkomna och introducerade Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg som dagens första talare. Lindberg kommenterade i inledningstalet den senaste tidens händelser och ryktesspridning. Vidare konstaterades att Nordens nationalsocialister alltjämt står starka och enade under Tyrrunan, numera befriade från negativism och svek.

Därefter följde rapporter från våra nordiska brödrafolk. Tommy Olsen, ledare för Motståndsrörelsens norska gren, berättade att verksamheten i Norge har stärkts med nytt ledarskap, att nya medlemmar ansluter sig och att hemsidan Frihetskamp har förbättrats.

Även Jacob Andersen, nästeschef i Danmark, vittnade om enighet och stark verksamhet med många uppmärksammade propagandaaktioner under året.

— Frihetens flagga vajar stolt i Danmark! intygade Andersen.

Hälsningar från kamraterna på Island och i Finland lästes också upp med rapporter om fortsatt stark kamp och lojalitet.

Fredrik Vejdeland, medlem i Nordiska motståndsrörelsens riksledning, talade i ett kort anförande om hur nationalsocialister bör arbeta för att bygga upp ”samhällen i samhället”, där kamrater genom ökad självhushållning kan skapa ett utbyte där vi stödjer varandra istället för att gynna giriga fientliga intressen. Flera produkter som tillverkats av medlemmar visades senare upp som inspiration och lantbrukare bjöd på smakprov från sina grödor.

Efter en stärkande lunch och en spännande femkamp återsamlades alla i möteslokalen med en påminnelse om Fånghjälpens viktiga verksamhet för bötfällda eller fängslade kamrater.

Därefter var det dags för Fredrik Vejdelands andra tal för dagen. Han valde att likna Motståndsrörelsens politiska verksamhet vid en armé som inte bara består av soldater och officerare, utan även av en livsnödvändig stab och tross.

I Motståndsrörelsen motsvaras officerarna av chefer, soldaterna av rörelsens hjältar – de självuppoffrande aktivisterna. Men aktivisterna är också beroende av understöd i form av propaganda- och mediafolk, skribenter, rekryterare, mötesarrangörer och så vidare.

Vejdeland poängterade också att stora revolutioner aldrig har genomförts med enbart ledare eller soldater, utan bara har kunnat åstadkommas med ett brett folkligt stöd i form av exempelvis generalstrejker och annat motstånd.

Efter ett uppehåll för middag var det så dags för dagens höjdpunkt: Simon Lindbergs kvällstal med åtföljande utmärkelser. Talets tema var ”Min ära heter trohet” och Lindberg talade om att ära, trofasthet, heder och lojalitet är egenskaper som utgör nationalsocialismens anda.

Med starkt patos talade Lindberg om att vi som arier naturligt bär på heder, altruism och fanatism. Han framhöll att den viktigaste egenskapen hos en nationalsocialist inte är fysiska egenskaper eller hög utbildning utan sann offervilja, och han slog fast:

— Även om jag inte är blind för optik så måste vår organisation bygga mer på offervilja än på optik. Skönhet genom handling. Det skapar en elitorganisation.

Aktivister utnämns.

Programmet avslutades med att Motståndsrörelsens ledare utnämnde nya aktivister i organisationen, samt gav hedersutmärkelser till medlemmar som utmärkt sig särskilt mycket i offervilja och lojalitet under den senaste tiden. Slutligen korades också årets Nordman.

Nästeschef Jimmy Andersson tilldelas hedersutmärkelse.

Efter avslutat program gavs det tillfälle för social samvaro med trubadurmusik framförd av Henrik Pihlström. Trötta men oerhört inspirerade uttryckte många kamrater att detta var de absolut bästa Nordendagarna i rörelsens historia.

Nordfront siktar på att återkomma med ett reportage om Årets nordman under måndagen. Tills vidare bjuder vi läsarna på några bilder från tävlingen:

Foto: Nordfront (gäller alla bilder i artikeln).


  • Publicerad:
    2019-08-25 23:35