GRANSKNING. Juridikfronten har de senaste åren legat bakom ett flertal anmälningar mot Nordfront och andra systemkritiska medier. Nordfront har därför börjat granska Juridikfronten och kan nu avslöja flera uppseendeväckande saker om Jonathan Persson, en av organisationens grundare. Bland annat har Persson själv skrivit en kommentar på en hemsida som han sedan också anmält.

JURIDIKFRONTEN1

Jonathan Persson, 22, började sin politiska ”karriär” som medlem i Centerpartiet men bytte sedan parti: först till Socialdemokraterna, sedan Piratpartiet och tillbaka till Socialdemokraterna igen innan han slutligen återvände till Centerpartiet.

Tidigt i januari 2011 var Jonathan Persson, som då hette Lindborg i efternamn, med och grundade Juridikfronten tillsammans med bland andra Martin Tunström och Tommy Funebo. I protokollet från föreningens första möte står följande att läsa om verksamhetens primära syfte:

”Föreningens ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot företrädare för nationalistiska och högerpopulistiska partier och organisationer, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar.”

Just ordet legitima i texten ovan petades in i efterhand av någon som gjorde justeringar i texten och kanske missade Jonathan Persson denna ändring. Hans beteende pekar nämligen på detta, alternativt att verksamhetens uttalade målsättningar ej överensstämmer med de verkliga målsättningarna.

I april i år skrev nämligen Persson en bloggkommentar om sig själv, som han sedan stämde en meningsmotståndare för efter att hon godkänt kommentaren. Kommentaren är väldigt lik en kommentar som Persson senare stämde Realistens ansvarige utgivare för. Att han skrivit kommentaren själv kom till domstolens kännedom genom ett inspelat telefonsamtal mellan Persson och en jurist. Efter samtalet drog Persson tillbaka stämningen, men motparten ville då istället få Persson fälld för rättegångsmissbruk. Persson skrev följande till rätten i ärendet:

Jag medger att jag skrev artikelkommentaren själv och detta är naturligtvis under all kritik och det var den främsta anledningen till att jag dagen efter ansökningsavgiften var betald ville återkalla käromålet […] Återigen vill jag betona att mitt agerande har varit fullständigt oacceptabelt och bortom allt sunt förnuft, men eftersom jag så tidigt la ner processen anser jag att tingsrätten inte bör fälla mig.”

Attunda tingsrätt friade Persson eftersom han ”återkallat talan kort tid efter att målet kom in till tingsrätten och utan att stämning har utfärdats”. Motparten överklagade till Svea hovrätt som delade tingsrättens bedömning. Persson undgick alltså straff efter att ha stämt en person för något han själv skrivit om sig själv. Om detta säger något om hans stämning mot Realistens ansvarige utgivare lämnas osagt.

Jonathan Perssons problem med rättvisan är dock inte helt över ännu. Detta då han i januari i år blev delgiven misstanke om urkundsförfalskning och fick en offentlig försvarare förordnad av Hässleholms tingsrätt, misstänkt för att ha förfalskat en inlaga till en hovrätt i Norrland. Då Persson även hotade ett juridiskt ombud i samband med detta fall blev han också misstänkt för övergrepp i rättssak.

Övriga ”meriter”
Persson bekämpar inte bara svenskvänliga krafter genom att utnyttja rättssystemet i politiska syften, han har även erkänt att han saboterar Motståndsrörelsens affischer i Vinslöv. Detta gick han ut med i en insändare i Norra Skåne den 10 augusti. Där skrev Persson följande som förklaring till varför han sprang runt i staden och klottrade över affischer:

”Utlänningar, homosexuella och psykiskt samt fysiskt funktionshindrade ska inte behöva må dåligt varje gång de passerar Vinslövs torg.”

Huruvida Motståndsrörelsen kan klandras för hur Persson mår är oklart. Vad som däremot är klart är att Persson borett serviceboende för ”unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” i Vinslöv.

Jonathan Persson är en flitig insändarskribent och har bland annat i en insändare skrivit att Sverigedemokraterna säger inte vad folket tycker, utan ”vad Hitler tyckte”. Persson, som är kristen och kallar sig ”sexliberal”, har vidare i flera insändare förordat ett avskaffande av sexköpslagen och vill se skärpta beviskrav i pedofilmål.

När det gäller anmälningar ligger Persson bakom ett flertal sådana. Han har utöver i denna artikel tidigare nämnda fall bland annat anmält den judiske SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth och en annan person som tidigare var aktiv inom Sverigedemokraterna.

Nordfront tar tacksamt emot tips från personer som sitter på annan intressant information om Juridikfronten och personerna bakom organisationen. Har man sådan information kan man kontakta Nordfront på redaktionen@nordfront.se


  • Publicerad:
    2013-08-19 13:00