RESISTANCE. Simon Lindberg, leader of the organization, bids you welcome to our new website. UPDATED WITH VIDEO-INTERVIEW! Svensk översättning finns längre ner.

Do you have problems with seeing the video? Click this link to see it at VK.

This aricle is copied from Nordicresistancemovement.org.

What you now see before you is the official English-language website of the Nordic Resistance Movement. The website is the result of many hours of work spent by devoted activists and sympathizers of what is probably the largest and most successful explicitly National Socialist organization in the world.

The principal aim of the site is to highlight some of the activism that we conduct daily in the five Nordic nations where we are active, but it will also feature news about the organization as well as official statements, ideological articles and analyses of what others are saying about us. As a matter of fact, the site already has quite a lot of content at the time of launch, and it will be updated regularly going forward.

The site was created for two main reasons. One is that there has been a great demand from the international community, and the other is the simple fact that we are running an organization that we are really proud of – one that we want to be visible, with the hope that others will feel urged to join the struggle.

The world we live in today has been turned completely upside down by a small group of extremely wealthy and influential Zionists. White people are heading towards biological extinction, while the race traitors in our parliaments are trying to outdo one another in pleasing their masters. The Left exuberantly applaud the ever-increasing madness, the ethnically connoted criminality, and the pushing of the boundaries for sexual deviance and decadence. The Right, on the other hand, are only too happy to see millions upon millions of racial aliens flooding our borders, knowing that this invasion will boost their investments given that all the newcomers will need housing, clothing, food as well as the latest gadgets – all paid for by the white workers.

In order to turn things around, we don’t need more civic nationalism or counter-jihadism. Nor do we need any more suit-wearing politicians with serpent’s tongues. Moderate anti-immigration sentiments on the Right or Left will not be enough. Trolling, memes and podcasts are all well and good, but we don’t need more independent projects in these areas – and we definitely don’t need projects where the creator’s main concern is to boost their own ego.

No – we need organizing, we need to take the struggle to our streets and town squares. This world needs revolutionaries and National Socialists. Proud men and women of the people, who live among the people and who will sacrifice whatever it takes to secure the survival and freedom of our race!

The problems we face are not unique to the Nordic countries. We are not alone. The enemies of our people are working globally, and we too must therefore work together globally to resist them.

We are currently not interested in establishing branches of the Nordic Resistance Movement outside of the Nordic countries, but having said that, no one would be happier than me if our struggle can inspire free-thinking and courageous men and women across the world to start their own organizations modeled on the Nordic Resistance Movement. If you are already part of such an organization, or if you think you have what it takes to start one, you are more than welcome to contact us to discuss how we can help each other progress.

Otherwise, you can of course support us directly in our struggle. You can share content from this site with your connections as well as on social media. You can inform us about things happening in your country that we can report to a Nordic audience through our own media. Or better yet, we encourage you to send in your texts, be it ideological articles or news items from your country, that we might publish on the site. The best of them might even be translated for publishing on our other sites. And you can of course support us financially.

Unfortunately, the banking cartels have closed down all the bank accounts previously owned by the Nordic Resistance Movement. We are also blocked from using services like Paypal and Patreon. Not because we are terrorists or criminals, but for the same reason that we are censored by e.g. YouTube, Facebook and Twitter – namely that we constitute a real and growing opposition to the power monopoly of the self-appointed elite. However, we are actively working to try and find new solutions. For now, you can donate using cryptocurrencies or support us by purchasing from the webshop Greenpilled.com, where all proceeds are reinvested into our struggle. Thank you in advance for your support!

The launch of this site is the first of several things that we are hoping to announce to our international audience during this coming year. Keep yourself updated through this website and by listening to our English-language podcast, Nordic Frontier, and I promise you won’t be disappointed. We need you in our struggle and I hope we can help you take the next step!

Här följer artikeln som återfinns på vår engelsk-språkiga sida Noricresistancemovement.org översatt till svenska:

Välkommen till Nordiska motståndsrörelsen

Det du ser framför dig nu är Nordiska motståndsrörelsens officiella engelskspråkiga sida. Bakom denna sida ligger många timmars arbete från dedikerade aktivister och sympatisörer till världens förmodligen största och mest framgångsrika öppet nationalsocialistiska organisation.

Sidan är framförallt tänkt att innehålla rapportering från delar av den aktivism vi dagligen bedriver i de fem nordiska länderna där vi är verksamma, men också nyheter som berör organisationen, officiella uttalanden, ideologiska alster och andras uttalanden om oss. Faktum är att sidan redan nu vid lansering faktiskt innehåller en hel del och att detta regelbundet ska uppdateras framöver.

Sidan har kommit till med två anledningar. Dels för att efterfrågan har varit stor från hela världen och dels för att vi faktiskt driver en organisation vi är mycket stolta över och gärna visar upp med förhoppningen att andra människor ska manas till kamp.

Världen vi lever i idag hat totalt vänts upp och ned av en liten grupp extremt rika och inflytelserika sionister. Vita människor är på väg mot biologisk utrotning och rasförrädarna i våra parlament tävlar om att bäst blidka sina herrar. Vänstern klappar lyriskt händerna åt mer galenskap, etniskt motiverad kriminalitet, framflyttande av gränserna för sexuella avarter och dekadens. Högern stampar glatt takten när miljoner och åter miljoner främlingar invaderar våra gränser med vetskapen om att detta kommer ge dem personlig avkastning på investerat kapital genom fler människor som ska ha bostad, kläder, mat och kommersiell lyx – bekostat av oss vita arbetare.

För att vända utvecklingen behövs inte mer förment counterjihadistisk kulturnationalism. Det behövs inte fler kostymbeklädda politiker med ormtungor. En lätt invandringskritisk höger eller vänster är inte nog. Trollande, memer och poddar i all ära, men vi behöver inte heller fler oberoende sådana projekt eller sådana som syftar till att lyfta upp enskilda människors ego.

Nej, vi behöver organisering och riktig kamp på gator och torg. Det världen behöver är revolutionärer och nationalsocialism. Rakryggade män och kvinnor av folket som befinner sig mitt bland folket och som offrar det som krävs för vår ras överlevnad och frihet!

Den här kampen angår inte bara oss i Norden. Det är inte bara upp till oss. Våra folks fiender arbetar globalt och vi måste därför också samverka och göra motstånd globalt.

Vi är i nuläget inte intresserade av att öppna upp utomnordiska grenar av Nordiska motståndsrörelsen, men med det sagt, skulle ingen bli gladare än jag om vår kamp kan inspirera fritt tänkande och modiga män och kvinnor världen över att starta upp sina egna kamporganisationer med oss som förebild. Skulle du redan idag vara en del av en sådan organisation, eller tror att du har vad som krävs för att starta upp en, är du varmt välkommen att höra av dig till oss för diskussioner om hur vi bäst kan hjälpa varandra framåt.

I övrigt får du såklart också gärna stödja oss i den kamp vi bedriver. Genom att dela med dig av denna sida till ditt kontaktnät och på sociala medier. Genom att tipsa oss om saker som händer där du bor som vi genom vår media kan förmedla vidare till Norden. Eller ännu hellre skickar du in dina egna texter, ideologiska eller nyheter från landet du bor i, som vi kan publicera på sidan. De bästa av dessa kan också komma att översättas till de nordiska språken och publiceras på våra övriga sidor. Självklart kan du också stödja oss ekonomiskt.

Dessvärre har bankväldet stängt ner alla de bankkonton som tidigare tillhört Nordiska motståndsrörelsen. Vi är inte heller välkomna på tjänster som Paypal eller Patreon. Inte för att vi är terrorister eller kriminella, utan av samma anledning som exempelvis Youtube, Facebook och Twitter censurerar oss – för att vi utgör en reell och växande opposition mot den självutnämnda elitens maktmonopol. Vi jobbar dock aktivt med att hitta nya lösningar och tillsvidare kan du donera kryptovaluta till oss eller handla i webbshoppen Greenpilled.com som skänker all sin vinst till kampen. Tack på förhand för ditt stöd!

Denna sida är den första av flera nyheter för vår internationella publik som vi hoppas kunna presentera under det kommande året. Håll dig uppdaterad via denna sida och vår engelskspråkiga podcast Nordic Frontier så lovar jag att ni inte kommer bli besvikna. Du behövs i kampen och förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att steget dit!

 

 


  • Publicerad:
    2019-01-28 17:40