VALET 2022 Till dig som ännu inte röstat och till dig som förtidsröstat på något annat än Nordiska motståndsrörelsen finns nu en samlingsartikel med information som guidar dig i beslutsfattandet och röstningsförfarandet.

Den som förtidsröstat i årets val kan genom att direktrösta på valdagen ändra sin röst. Den som avsåg att förtidsrösta men gav upp på grund av de långa köerna kan rösta på valdagen. Många väljare bestämmer först på valdagen vad de ska rösta på. För samtliga dessa presenterar Nordiska motståndsrörelsen på organisationens hemsida en röstningsguide späckad med information under rubrikerna:

  • Politik och ideologi
  • Taktik och alternativ
  • Kandidatintervjuer
  • Aktivism
  • Rösta så här

Merparten, om än inte all, av informationen i artikeln står även i lite annan form att finna på organisationens valhemsida.