INTERVJU Som ett tydligt tecken på valrörelsens intensifiering presenterar Nordiska motståndsrörelsen nu på sin hemsida en längre intervju med organisationens ledare.

Tre frågor är, förklarar Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg i en längre intervju på organisationens hemsida, de allra viktigaste kärnfrågorna, som Nordiska motståndsrörelsen går till val på 2022:

  • Invandring och repatriering
  • Miljö och natur
  • Vårt folks självständighet

Fyrabarnspappan i Grängesberg, Ludvika kommun, som förutom att vara organisationens ledare även är förstanamn på dess lista till årets riksdagsval, har varit engagerad i den nationella kampen sedan tidiga tonår – under merparten av dessa år som övertygad nationalsocialist. Han ser sig snarare som en aktivist eller en kämpe – än som en politiker. Sedan år 2015 har han lett Nordiska motståndsrörelsen och varit den som rott hem med uppgiften att föra ut organisationen i samhället och göra den till en betydande kraft där.

För Motståndsrörelsens ledare är, får vi veta, en god ledare en som går i täten för sina män och sover med dem på liggunderlag i barackerna, men avstår bäggedera, om det finns större behov för ledarskap någon annanstans. Själv deltar han fortfarande ibland i basaktivism.

Som viktiga vita piller och framgångar i rörelsens och sin egen moderna historia lyfter Lindberg i intervjun fram:

  • de tillfällen man som första nationella organisation i efterkrigstid lyckats genomföra demonstrationer i mer än en stad samtidigt
  • den gång han själv för första gången utnämndes till ”en av världens farligaste individer”.
  • de tillfällen då Motståndsrörelsen för första gången intog centrala Köpenhamn och Reykjavik

Val: motiv, historia och framåtblickar

På frågan om varför en revolutionär kamporganisation som Nordiska motståndsrörelsen egentligen ställer upp i ett parlamentsval arrangerat inom en liberal demokrati, svarar organisationens ledare:

Vi arbetar ju högintensivt med propagandaarbete året om – valår eller ej, men framförallt blir valdeltagande en väldigt tydlig och konkret satsning i en tid då vanligt folk är betydligt mer mottagliga för politik än vad de annars är. Det ger oss också legitimitet bland vissa grupper av människor som annars har svårt att förstå vad vi menar när vi säger att vi kämpar för att ta makten i Norden.

Tillfrågad om viktiga lärdomar från valet 2018, då organisationen ställde upp i riksdagsvalet samt i kommunfullmäktigevalet i tre kommuner, betonar ledaren vikten av ett större lokalt fokus på det nationellas bekostnad, samt betydelsen av mer kvalitet än kvantitet i propagandan.

Framgång och rentav seger, för Nordiska motståndsrörelsen i året kan, menar Lindberg. beskrivas i termer av en högre grad av synlighet och hörbarhet än andra partier, nya medlemmar, värdefulla kontakter, samt ett tydligt stärkande av organisationens inflytande lokalt i de kommuner där man ställer upp i val.

På den avslutande och sammanfattande frågan om varför man ska rösta på Nordiska motståndsrörelsen i årets val svarar han:

Man ska rösta på oss för att man förstår att det inte går att rösta bort de problem som finns i Sverige idag. Man väjer Nordiska motståndsrörelsen för att vi är det revolutionära valet!