12 NOVEMBER. Kan nationalsocialister och konservativa samverka och angripa systemet från olika håll? Det anser den konservative politikern och läkaren Dr. Thomas Jackson som i en denna artikel även tar upp de barnövergrepp som sker i mångkulturens namn och som ”journalistsvinen” mörklägger.

Dr. Jackson tackar här Nordiska motståndsrörelsen att han fick delta i demonstrationen 12 November 2016 i Stockholm och reflekterar över nödvändigheten av ett nationalistiskt svärd och en konservativ sköld i varje land vars befolkning med traditioner, språk, förvaltarskap och livsmening annars är dömt till undergång.

thomas-jackson

Dr. Thomas Jackson

Kära deltagare i lördagen den 12 november – demonstrationen 2016 i vår gamla vackra huvudstad Stockholm.

En hotad gemenskap

Utsikt över Gamla stan från en park vid Monteliusvägen på Mariaberget på Södermalm i Stockholm

Utsikt över Gamla stan från Mariaberget i Stockholm

I Stockholm har vårt folk genom tusentals år upplevt glädje och sammanhållning men också sorg och smärta, både individuell och kollektiv. Stockholm har liksom andra viktiga europeiska storstäder byggts av ett folkets längtan, och av folkets hjärta och dess smärta.

Ställ dig på Söders höjder och se ut över stadens arkitektur så kan du ana detta. Den nordiska ensamheten vi som individer känner, var och en känner på sitt eget unika sätt, har vi varvat med den något strama men genuina gemenskapen som vi germanska nordbor ger till varandra i större samlingar. Vårt välstånd har vi mödosamt och solidariskt byggt upp under lång tid. Det har fördelats till svaga och utsatta även under förkristen tid.

Allt traditionellt och nationellt i Sverige som vi svenskar håller värdefullt är dock idag hotat.

Förrädarna kommer från vårt eget folk
Jag vill redan tidigt i detta anförande betona att hotet kommer i första hand från vårt eget folk – från svenskar. Det är ursvenska nations-och folkförrädare med ytlighet, låg moral och egoism som kännetecken som hotar oss. Det är ursvenska politiska och mediala politrucker och femtekolonnare som för sin egen ekonomiska vinnings skull föraktar sitt ursprung och oss. De säljer sina själar till en mångkulturell identitetslös global rörelse som de anser finare och värderar högre än de värderar oss. De upphöjer en kallhamrad rörelse som önskar reducera Dig till en icke-person utan gemenskap med något större än din familj, dina vänner och dina arbetskamrater.

Nationen skall utplånas är förrädarnas credo. Ty då är Du, Din familj och Dina vänner maktlösa inför en anonym otillgänglig makt – det finns då ingenstans du kan fly eller finna ro när nationen – demokratins förutsättning – försvinner. De mediokra och ytliga folkförrädarna önskar att Du blir till en rotlös och själlös konsument. I denna mardrömsvärlds yttersta förlängning ser jag något så surrealistiskt som en mänsklig hjärna i ett provrör med näringslösning som har elektroder som stimulerar lustcentra i hjärnan. Borta är då den meningsfyllda gemenskapen med andra. Återstår gör bara en oandlig lustupplevelse i ett i övrigt ensamt och kallt universum.

Något inom oss nationalister säger att ”vi vill inte ha denna omänskliga torftighet – vi vill vara tillsammans och känna gemenskap i vår stora nationella gemenskap av kultur, språk, tradition och nation”. Men då måste vi banne mig sätta stopp för den mångkulturella identitetsförintande rörelsen som försöker få inte bara Sverige och Europa utan hela världen i sitt grepp.

Skyll inte på invandrare
Vi kan inte skylla på invandrare eller andra etniciteter. Det är med smärta, sorg och sanningslidelse som vi arbetar oss fram till denna klarsyn att det är förrädarsvenskar som ödelägger vårt Sverige. Jag avser naturligtvis i första hand lögnaktiga svenska journalister, svenska anarkiztiska kulturarbetare och svenska kommuniztiska mångkulturfrämjande politiker. Det är dessa förrädarsvenskar som är vårt folks fiender. De äro icke ens begåvade – deras enda egenskaper är ondska och egoism.

Andra etniciteter, än den germanska urbefolkningen i Sverige som vi nationalister tillhör, t.ex. den judiska eller andra religioner som islam står upp för sina intressen vilket vi icke kan lasta dem för. Och det säger jag bara – om vi svenskar inte kan tillrättalägga vårt samhälle så att våra ur folkrättssynpunkt rättmätiga traditionella intressen främjas först så förtjänar vi att gå under. Är vi så pass korkade och empatilösa att vi inte prioriterar våra egna svaga och utsatta framför friska och välmående personer av utomsvensk nationalitet så MÅ VÅRT FOLK FÖRSVINNA FRÅN JORDENS YTA. Jag kan in alla fall inte se någon moralisk legitimitet för vårt folks existens om fallet är det att vi som enda folk i världen nonchalerar att våra egna svaga och utsatta far illa.

Sveriges nationella rörelse
Desto bättre är det dock så att tack vare den nationella rörelsen i Sverige med Sverigedemokrater i bredden och Nordiska Motståndsrörelsen i spetsen så ser vi att det finns engagemang för både vår nordiska kultur och för att beskydda våra svaga grupper från materiellt och andligt armod. Vi har idag en massiv folkrörelse som vill bevara Sverige svenskt. Som konservativ politiker så har jag självklart alltid älskat devisen ”Bevara Sverige Svenskt” som bör få en renässans. Denna renässans måste börja med en ordentlig civiliserad och laglig uppgörelse med den månghövdade lögnproducerande hydra som härjar i public service.

Denna hydra är journaliztnätverket i Sveriges Television och Sveriges Radio. Dessa förbannade journaliztlögnare måste veta hut och få klart för sig att lögnernas tid är förbi. Den kommuniztiska mångkulturella repressionen skall få en rekyl riktad emot sig! Den nationella rörelsen idag i Sverige utgör närmare 30% av befolkningen. Vi växer i flera olika varianter. Vi växer i kärlekens, solidaritetens och meningsfullhetens väsen och VI HATAR LÖGNEN. Och vi älskar andra folk – i deras respektive länder!

Spjutspetsen

Spjutspetsen

Konservatism och nationalsocialism
Att jag som klassiskt konservativ person går i en demonstration som arrangeras av nationalsocialister ser jag i dagsläget som naturligt då konservatismen och nationalsocialismen har mycket gemensamt. Vi har nationen, folket, traditioner, språket, kulturen, faderslandet och modersjorden som binder oss samman. Det finns centrala saker som skiljer oss åt men dessa kan vi inte fokusera på inför den dramatiska situationen som vårt gemensamma Sverige idag befinner sig i.

Förnedra svenska journaliztsvin!
Det som avgjorde mitt aktiva deltagande i demonstrationen var den glädje och tillfredsställelse jag känner inför att reta, förnedra, irritera de svenska journalistsvin som tror de kan bestämma över mitt liv och tror de kan ”styra Dr. Jackson genom att kalla honom nazist och främlingsfientlig” och annat som SVT/SR och riksmedia gjort i snart tio år.

Kom igen ni förbannade skitstövlar på mediaredaktionerna – ut och kämpa mot oss som man mot man – dock, tacka er gud satan, lögnens fader, att vi har polis för annars vore ni sannerligen illa ute.

Konservativ fritänkare
Jag är inte den minsta fientlig mot främlingar, jag ser mig som en hygglig filantrop och konservativ fritänkare. Jag har under åren noterat att nationalsocialisterna säger sanningen om mig nämligen att jag är en konservativ politiker men journalistsvinen mörklägger detta och kallar mig främlingsfientlig. Jag kan bara konstatera att nationalsocialisterna säger sanningen om mig men svenska journalister torgför lögner om mig och om många andra allteftersom det passar dessa journalistidioters förvridna, emotionella, instabila, dysfunktionella, hysteriska mediokra feminiztiska psyken och agendor.

Kamp för att skydda utsatta barn från svår misshandel
Jag har länge kämpat för att skydda utsatta barn och föreläst mycket om mobbning under 90-talet. Jag har under åren donerat till välgörenhet för barn i utlandet och donerar varje månad tillräckligt till Redd Barna för att hjälpa tre traumatiserade och utsatta barn till skolutbildning i Indien, Syd-Amerika och Afrika. Jag menar därför att jag med trovärdighet kan påpeka att svenska journalisters lögner då de medvetet mörklägger svåra övergrepp mot s.k. apatiska flyktingbarnen för att öka på mångkulturen i Sverige är bland det mest avskyvärda som mänskligheten presterat.

Den s.k. apatiska barn-epidemin i Sverige är egentligen en grym copycat-epidemi (copycat kallar man det när media skapar en epidemi av kriminell verksamhet) av övergrepp mot oskyldiga asyl-barn. Övergreppet kallas för MAL-BP, en förkortning av engelska konceptet malingering by proxy och är en för oinsatta svårbegriplig variant av barnmisshandel där vårdnadshavare coachar, uppmuntrar eller tvingar barn att agera som om det vore sjukt. I den svenska varianten av MAL-BP ingår att barnet skall ligga helt tyst och inte röra på sig. När läkarna skall försöka diagnostisera och behandla de obegripliga symtom så börjar en grym process som oftast slutar med sondmatning eftersom vårdnadshavarna, ibland inte ens barnets föräldrar, säger till läkarna att ”det är ditt fel om mitt barn dör eftersom jag har berättat för dig att barnet äter inte och du vägrar sätta magsond på barnet”.

Internationell expertis på denna form av by-proxy övergrepp är enig och har skrivit till mig att de delar exakt undertecknads syn på den grymma epidemin. Flera invandrargrupper och tolkar har också under årens lopp sagt till mig de delar min oro. De som vill läsa mer om detta grymma övergrepp kan googla på ”malingering by proxy”. Lägg gärna till ”Feldman” så kommer ni till en översiktsartikel. All denna kunskap mörklägger SVT/SR för allmänheten. Och barnläkarföreningen vill absolut inte höra talas om MAL-BP för deras kår kommer då i en synnerligen skamfull position när allmänheten förstår att svår barntortyr sanktionerats av ledande barnläkare.

Men jag förstår delvis barnläkarna. De är nämligen totalt utlämnade till journalizthäxor som hänsynslöst offentligt angriper läkare som försöker visselblåsa. En barnläkare som försöker visselblåsa har inte en chans att bli hörd. Först blir han nedtystad av kollegor som är rädda att läkarnas destruktiva roll i processen skall felvinklas. Skulle trots allt någon landstingsgrupp av barnläkare slå larm till Socialstyrelsen blir beskedet att ”Vi jobbar med saken- det finns så många åsikter” och skulle denna grupp då vända sig till media skulle journalisterna säga att ”SVT har visat att högerextremister ligger bakom hypotesen att barnen skadas av de vuxna så hos oss får ni ingen publicitet”.

Det är alltså inte hopplöst bara för barnen utan också för barnläkare som vill slå larm.

Men tror ni de patetiska diaboliska självgoda navelskådande kulturmarxiztiska lögnaktiga journalistidioterna på SVT/SR bryr sig det minsta smack om detta? De gör tvärtom. Svenska journalisters instinktiva och egoistiska ondska mörklägger avsiktligt detta och kallar de läkare som visselblåser för rasister vilket gör att visselblåsarna snabbt tystnar. Och barnen får bära ett enormt och ofattbart lidande. Konsekvensen av SVT/SR:s hållning, en hållning som styr annan media i Sverige, är att denna fruktansvärda tortyrepidemi på barn fortsätter år efter i år i Sverige – det finns överhuvudtaget inget liknande i något annat land. Jag sa detta till journalisten Camilla Qvartoft, ni vet hon från TV-programmet Veckans Brott som sänds på SVT tisdagar med Leif GW Person, när hon med TV-team bevakade vår 12:e novemberdemonstration. Vårt cirka två minuter långa samtal filmades och bandades av SVT-teamet och jag berättade tydligt och klart för henne att engelska läkarföreningen och andra internationella myndigheter, experter och kommitteer säger som jag om apatiska barn-epidemin, alltså att det är ett spel där barnen tar skada.

Allt detta har jag informerat SVT/SR om hundratals gånger under perioden 2002-2016 i mail och telefonsamtal – skam den som ger sig. Jag fick aldrig något svar trots att jag tog ledigt från mitt sjukhusjobb för att bli intervjuad av packet på SVT augusti 2006. Det enda svaret jag fick var att SVT:s säkerhetschef våren 2010 hotade mig med ”upp till 6 års fängelse om jag inte slutade sända mail” till de mediokra journalistidioterna. Detta hot fick jag efter mitt femtioelfte brev där jag upprepat kravet på SVT att de måste publicera för allmänhetens kännedom att internationell expertis har helt annan uppfattning än de kommuniztiska i saken gravt inkompetenta barnläkarkompisar Anders Hjern och Henry Ascher som SVT/SR intervjuade gång på gång trots att de helt saknar utbildning i s.k. MAL-BP diagnostik. Det är denna diagnostik som är den engelsk-amerikanska diagnostiken som behövs för att hjälpa barnen och medicinskt bedöma huruvida barnen är utsatta för MAL-BP misshandel eller icke.

Denna diagnostik är erkänt svår framför allt managementmässigt eftersom läkarna dras in i det grymma spelet mot barnen genom hot eller korruption från vårdnadshavarna och läkarna blir de facto aktiva förövare och orsak till att misshandeln kan fortsätta. Komplicerat- eller hur?

Jag tycker personligen oerhört synd om de läkare som blir indragna i dessa hemskheter. Och

de kan ju inte neka att undersöka och behandla ty då blir de anmälda för det.

MAL-BP – ett i Sverige okänt övergrepp
Jag talade med tf professor Ingemar Engström som var Socialstyrelsens expert hösten 2009 om apatiska barn. Han förklarade då att han aldrig ens hört talas om MAL-BP. Det är i och för sig icke förvånansvärt eftersom det tidigare var ytterst sällsynt i Sverige och om det förekom så diagnostiserades det aldrig eftersom diagnostiken saknades.

Första gången begreppet MAL-BP överhuvudtaget nämndes i medicinsk litteratur var så sent som år 1996 i en liten artikel av några professorer, Cassar et Al vid YALE i USA. Det är alltså icke det minsta märkligt att de 60-70 åriga barnläkarna i Sverige som haft medias öra icke känner till ”situationen”. De hade ju sin utbildning långt före år 1996. Man tycker dock att om man är expert till Socialstyrelsen så bör man ändå anstränga sig lite i alla fall. Trots allt så hade en statlig utredning SOU 2006:49 refererat till mig som expert när jag lade fram att apatiska barn-epidemin i Sverige kunde vara en s.k. malingering by proxy epidemi. Googla på utredningen så ser ni mitt namn på sida 26 där jag tar upp MAL-BP som tänkbar orsak och att barnen utnyttjas. Men Fredrik Reinfelt la locket på. MAL-BP ansågs som främlingsfientligt. Detta trots barnens oerhörda lidande.

Den borgerliga regeringen svarade inte ens på brev i saken vilket dock den socialdemokratiska gjorde två gånger till och med så till valet 2018 väljer jag mellan socialdemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen. Att rösta på de borgerliga får mångkulturvurmare göra. Camilla Qvartoft lyssnade artigt och sa ”men jag jobbade på radion då”. SVT/SR:s medvetna mörkläggning av övergreppen har orsakat tusentals flyktingbarn ett oändligt lidande när de kommenderas av vuxna traffickers till att ligga tysta, inte röra sig och sondmatas år efter år i väntan på asyl eftersom traffickers säger deras chanser att få asyl ökar ju längre barnen ligger tysta och sondmatas.

Jag förslår Camilla Qvartoft och Leif GW Person att de lägger sig tyst orörliga på en säng och låter sig sondmatas några månader så kanske de börjar förstå vad dessa barn får gå igenom.

Nordiska motståndsrörelsen vill stoppa övergreppen
Några i ledningen av NMR har tydligt sagt till mig att de vill stoppa dessa övergrepp och att de är emot övergrepp på alla barn – inte bara svenska.

Så låt mig avsluta med att fråga Dig. Vilka står på den goda sidan i denna saken?

Med handen på hjärtat – är det NMR eller journalistsvinen på SVT/SR?

Om inget sker för att förbättra barnens situation så menar jag att alla människor med hjärta för sanning och mot barntortyr har bara ett val i riksdagsvalet 2018. Och det är att rösta på NMR i just valet 2018 för att äntligen få slut på denna totala mardröm för dessa stackars flyktingbarn. Vi vet av studier att barnen har extremt höga nivåer av stresshormoner i blodet. Några barn drabbas lätt och andra barn mycket svårt beroende på olika grad av sadism och psykopati hos de tusentals övergreppsmän det handlar om.

Kommer NMR över 4% och in i riksdagen så kan de bjuda in mig och andra med erfarenhet av MAL-BP och skapa den publicitet som behövs för att väcka opinion i saken. Att svenska journalister är så grymma att de mörklägger allt som talar för MAL-BP är en helt ofattbar medioker journalistik och rent av genuin ondska.

12:e Novemberdemonstrationen Stockholm 2016

Politiskt oberoende och konservativ fritänkare Thomas Jackson. Medicinsk expert till den statliga utredningen om apatiska flyktingbarn SOU 2006:49


  • Publicerad:
    2016-11-28 22:17