KORRUPTION. Fjällsjö Nyheter har skrivit om det kommunala bostadsbolaget Östersundshem och att de frångick gängse regler när de köpte ett stort antal hus för att möta ”flyktingkrisen”. Nu drar Konkurrensverket dem inför domstol och menar att köpen var olagliga.

Konkurrensverket drar nu kommunala bostadsbolaget Östersundshem inför domstol eftersom man anser att inköpen av ett hundratal attefallshus var olagligt. Med hänvisning till den flyktingkatastrof som regeringen orsakat struntade man i att låta upphandla husen och betalade ett kraftigt överpris för dem. I efterhand har det visat sig att husen inte behövs.

— Det är ju ett förhållandevis högt belopp för de här husen. Kontraktsvärdet ligger ju på totalt 67 miljoner kronor. Det är ju mycket pengar och därför vill vi titta på det här, säger Dick Moberg som är sakkunnig jurist på Konkurrensverket.

Summan 67 miljoner gäller 100 av de köpta attefallshusen. Det betyder att varje hus kostat skattebetalarna 670 000 kronor. Då ska man veta att attefallshus i princip är en sorts friggebod som får vara högst 25 kvadratmeter. Attefallshus säljs vanligen för drygt 100 000 kronor styck.

Men bostadsbolaget Östersundshem valde alltså att köpa in attefallshusen för ett flera hundra procent dyrare pris. Utan en så kallad offentlig upphandling, vilken innebär att fler än en säljare får ge bud och att köparen kan välja det lägsta priset.

Som motivering angavs att ”flyktingkrisen” som Sveriges regering skapat genom att låta Miljöpartiet bestämma flyktingpolitiken krävde att reglerna bröts. Det var ursprungligen alliansregeringen som öppnade landets gränser tillsammans med Miljöpartiet, enligt dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt för att straffa Sveriges väljare som röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen.

Sedan inköpen gjorts har dock flyktingströmmen kraftigt avmattats, och nu säger Migrationsverket nej till att hyra in sig i husen. Inte heller någon annan verkar ha behov av dem. Och att hyra ut eller sälja de rekorddyra friggebodsliknande ”husen” till svenskar går inte att göra utan stora förluster.

På grund av att flyktingkrisen uppgavs vara orsaken till de korruptionsliknande husköpen finns det ett krav på att minst tre fjärdedelar av ”hyresgästerna” i attefallshusen måste vara flyktingar.

Nu när detta verkar omöjligt att åstadkomma har Konkurrensverket kommit fram till att Östersundshem brutit mot upphandlingslagen och kräver därför böter på 5 miljoner kronor.

De enligt Konkurrensverket olagliga affärerna har också lett till en konflikt mellan kommundirektör Anders Wennerberg och Östersundshems VD Daniel Kindberg. Konflikten uppstod på grund av att först ville både Östersunds kommun och Migrationsverket hyra attefallshusen för att kunna flytta in fler bosättare, och nu vill ingen hyra dem.

Det återstår därför att se vilken part som formellt ska stå för notan för den nya bosättningen. Men på ett eller ett annat sätt så blir det skattebetalarna.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.

Källa:
Brott misstänks när flyktingar skulle få nybyggda hus


  • Publicerad:
    2016-12-25 12:00