NORDEN Det var helt fel av USA att terrorklassa Nordiska motståndsrörelsen. Detta enligt den norska polishögskolans främste expert på ”extremism”.

Sedan USA:s utrikesdepartement meddelade att man terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen och tre utpekade företrädare för organisationen har flera aktörer i Sverige reagerat med förvåning. Nu säger en av Norges främsta experter, den norska polishögskolans försteamanuensis Jacob Aasland Ravndal, att beslutet är felaktigt.

— Om man ska lägga en traditionell förståelse av terrorgrupper till grund [för beslutet] så är det inte rätt. Då träffar den inte, säger han till NRK.

Anledningen är enligt Aasland Ravndal, som följt Motståndsrörelsen under en lång tid, att organisationen helt enkelt inte använder terror som metod och att det är ”olyckligt” att USA träffar så fel.

— Min bedömning är att de rent principiellt och moraliskt inte utesluter användning av terror i ett annat sammanhang, men att de är medvetna om att det inte skulle tjäna deras sak idag. Det är något de absolut undviker. De vill verka som en laglig grupp, och då är terror uteslutet, säger han.

Att Motståndsrörelsen trots detta terrorklassas beror enligt extremistforskaren på ett ”politiskt spel”.

— Vem som ska kallas terrorister eller inte är en väldigt politisk fråga. Det har varit en generell kritik om att man inte tar hotet från ytterhögern på tillräckligt stort allvar i USA, förklarar han.

Aasland Ravndal tror också att själva terrorklassningen i slutändan bara kommer att spela Motståndsrörelsen i händerna.

— Jag är också osäker på om detta har några positiva effekter. Om något så kommer detta att skapa mer uppmärksamhet kring organisationen, och det är ju precis vad de vill, säger han.

Precis som svenska Säpo säger norska säkerhetspolisen PST att man inte bedömer att Motståndsrörelsen utgör ett terrorhot.

— Vi anser det som osannolikt att personer kopplade till NMR kommer att begå terrordåd och den värderingen har inte ändrats, säger PST:s seniora rådgivare Eirik Veum till NRK.