MOTSTÅNDSRÖRELSEN Den amerikanska terrorklassningen av Nordiska motståndsrörelsen är ett tecken på svaghet och kommer inte att sänka organisationen. Detta enligt Motståndsrörelsens ledare Fredrik Vejdeland.

På Nordiska motståndsrörelsens hemsida skriver organisationens ledare Fredrik Vejdeland om gårdagens besked att USA:s utrikesdepartement terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen och tre av dess företrädare.

Vejdeland konstaterar bland annat att det inte verkar som att EU och Sveriges regering kommer att gå samma väg som USA. ”Alla, inklusive de som tagit beslutet, vet nämligen att Nordiska motståndsrörelsen inte är en terrororganisation utan en fullt legal organisation som ägnar sig åt opinionsbildande verksamhet”, skriver han.

Vidare poängterar Vejdeland att terrorklassning av alla som motsätter sig den globala världsordningen inte är något nytt och att detta är ett tecken på svaghet från Washington:

Västvärldens liberala hegemoni är idag på fallrepet då den är utmanad både av yttre krafter och de egna folken som förlorat tillit till de regeringar som styrs i bakgrunden av dolda makthavare. Den liberala demokratins plutokratier har på senare år som svar på detta gradvisa uppvaknande uppvisat starkt totalitära tendenser där de stängt ned hela samhällen, förbjudit opposition samt bedrivit såväl psykologisk som ekonomisk krigföring mot alla som vänder sig emot denna dolda maktelits cyniska maktspel. Den skara som inte längre känner förtroende för de globalistiska makthavarna eller ett sönderfallande amerikanskt imperium växer stadigt. I allt det kaos som många ser kommer, är en grupp som Nordiska motståndsrörelsen en kandidat att få verkligt inflytande och en kraft de vet att de inte kommer kunna kontrollera.

Avslutningsvis skriver Vejdeland att alla tidigare försök att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen på olika vis har misslyckats samt att detta inte heller kommer att kunna stoppa organisationen. Enligt Vejdeland har organisationen förberett sig för alla eventualiteter för att kampen ska kunna fortsätta.

”Våra vänner och kamrater behöver däremot inte oroa sig. Ni vet vad vi går för och att den kamp vi för är evig. Kampen går vidare!”, skriver Vejdeland.

Läs hela artikeln på Motståndsrörelsen.se.