NORGE Regeringen i Norge har som uttalat mål att befolkningen på Svalbard inte ska växa och prioriterar ”kvalitet framom kvantitet”. Man vill bevara Svalbards lugn och stabilitet och är oroade över att för få norrmän och för många utlänningar bor på ögruppen.

På den norska ögruppen Svalbard bor det runt 2600 invånare, något den norska regeringen enligt Aftonbladet tycker är ”mer än tillräckligt”.

– Longyearbyen ska inte växa mer, säger statssekreterare, John-Erik Vika (Senterpartiet) vid justitiedepartementet, om ögruppens största samhälle.

Dagens rekordhöga befolkning består till en tredjedel av utlänningar från 50 olika länder och andelen ökar. Vika anser att detta inte är en positiv utveckling.

– Vi är måna om kvalitet snarare än kvantitet, kommenterar statssekreteraren

Lugn och ro prioriteras

Det långsiktiga målet med den norska Svalbardpolitiken ska vara att ”bevara lugn och stabilitet i den arktiska ögruppen”. Ett uttalat mål inom den ramen har varit att befolkningen inte ska öka men trots detta har antalet permanentboende varit stigande under en längre tid.

Aftonbladet skriver att den sista kolgruvan snart kommer att stänga och att turismen kommer att bli den dominerande näringen.

Det nämns inte i sammanhanget om man tänker implementera samma politik för det norska fastlandet eller om det fortsättningsvis bara gäller Svalbard. Oslo har en liknande befolkningsutveckling som ögruppen med 33 procent av stadens invånare som har utländsk bakrund.