ALMEDALEN. Enligt Novus Almedals-undersökning var det Nordiska motståndsrörelsen som dominerade politikerveckan.

Enligt den undersökning om Almedalen som släppts av opinionsinstitutet Novus dominerades veckan överlägset av Nordiska motståndsrörelsen.

Tiden inför Almedalen, samt tiden Motståndsrörelsen befann sig där, präglades av en dittills makalös mediahets som bara skulle bräckas av hetsen inför demonstrationen i Göteborg.

Hela 23 procent av de svarande har i undersökningen angett att de förknippat Almedalsveckan med Motståndsrörelsen, enligt Novus VD Torbjörn Sjöström.


  • Publicerad:
    2017-10-04 19:40