MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Trots att kommunens egna jurister meddelat att det strider mot grundlagen tänker Region Gotland ”stoppa” Motståndsrörelsen från att delta på nästa års Almedalsvecka.

2017 års Almedalsvecka blev en formidabel succé för Motståndsrörelsen. Nu tycks Region Gotland tro att de kan undvika att framgången återupprepas 2018. FOTO: Nordfront.se.

Region Gotland hade inga synpunkter när de som remissinstans tillfrågades av polisen om Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att hyra mark under politikerveckan i Almedalen. Efter ett massivt medialt tryck och en framgångsrikt evenemang för Motståndsrörelsen kom kommunen dock snabbt att ändra sig och göra offentlig avbön. Enligt tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) var det ”ett misstag” och han menar att man godkände det hela utan att ha någon vetskap om vad Motståndsrörelsen ”är för typ av organisation”.

Enligt den gotländska lokaltidningskartellen Helagotland.se har man inför nästa års Almedalsvecka dessutom beslutat att ”stoppa” Motståndsrörelsen från att delta. Detta trots att kommunens egna jurister likväl som Sveriges kommuner och landsting (SKL) meddelat att ett sådant förfarande skulle strida mot såväl kommunens egna regler som Sveriges grundlag.

Men när Gardell tillfrågas om saken vill han inte uttala sig, utan hälsar i ett mail till Helagotland.se att de vill invänta nämndens sammanträde nu på onsdag. I mailet skriver han också att de kommer att ta juristerna och SKL:s invändningar i beaktande.

”Vi måste få all information i ärendet och få diskutera detta ordentligt. Självklart gör vi inget som är olagligt”, avslutar han mailet.

Källa:
Regionen ska stoppa NMR under Almedalsveckan


  • Publicerad:
    2017-10-24 08:00